Park Güell

La unitat Park Güell té l'encàrrec de la gestió d'aquest espai monumental tant emblemàtic de la ciutat, garantint l’oci i el lleure als veïns i usuaris així com la qualitat de la visita dels turistes que hi accedeixen.

 • Assoliments 2014

  Els reptes que ens plantejàvem a la memòria anterior són:

  • Racionalitzar l’afluència de visitants garantint un correcte accés al recinte, una disminució de pressió a l’entorn i una adequada experiència de visita.
  • Lliure accés dels veïns i de la comunitat escolar de l’entorn del Park.
  • Dinamitzar culturalment el Park i contribuir a posicionar-lo com una oferta cultural i turística de qualitat referent a Barcelona i al món.
  • Orientar el model econòmic i de gestió del Park a l’excel·lència que garanteixi la màxima eficiència, eficàcia i sostenibilitat en l’ús dels recursos.
  • Comunicar eficientment la nova gestió.
  • Portar a terme el projecte “Park Güell i les escoles”.

2.598.732 visitants
132.000 veïns i escolars de pas  
65.104 visites de nens i nenes de 1.502 escoles 

56.151 descàrregues de l'App  
8,1 és l'index de satisfacció al client 

RACIONALITZAR L’AFLUÈNCIA DE VISITANTS

Durant el 2014, el Park Güell ha rebut 2.598.732 visitants, una reducció del 70% respecte el 2013, quan es van rebre 9 milions de visitants, amb pics de 1.200 persones entrant simultàniament en un quart d’hora, una xifra totalment inassolible. Per tant, la regulació d’accés i els criteris de gestió i ordenació marcats pel que fa a la tipologia de visitants han permès reduir l’impacte i mantenir la Zona Monumental en nivells assumibles per a la conservació de l’espai. No obstant, també s’ha restat pressió a la resta del Park, reduint els visitants en un 30% aproximadament.  

Els visitants provinents de la Unió Europea representen un 35%, entre els que destaquen els italians i els francesos, i de la resta del món, el grup que més visita el Park Güell són els Sud-americans. En total, el 89% dels visitants que rep el Park Güell provenen de fora de l’estat espanyol.

A més, la valoració global dels visitants ha assolit una nota de 8,1 sobre 10 el que mostra que les mesures també han millorat l’experiència del visitant. Addicionalment, s’ha rebut el premi Traveller’s Choice Award de TripAdvisor com a millor recinte en la categoria de parcs, el que l’acredita com a millor parc d’Europa. 

MÀXIMA EFICIÈNCIA, EFICÀCIA I SOSTENIBILITAT EN L’ÚS DELS RECURSOS

L’any 2014 van finalitzar les obres relatives al projecte d’actuacions per a la regulació dels accessos a l’eix central del Park, que van suposar una inversió de 1,23 milions d’euros.

A més, s’ha realitzat el projecte i rehabilitació d’uns serveis higiènics públics, les obres dels quals es realitzaran aquest 2015 amb una inversió prevista de 0,16 milions d’euros. També s’ha iniciat la redacció del projecte per la Rehabilitació i Readequació de la Casa Jaqués del Park Güell. L’inici de les obres s’espera que sigui aquest 2015 i la inversió prevista és de 2,4 milions d’euros.

Des de l’inici de la regulació, la necessitat de difondre la significació del Park Güell, tot evitant els recursos visuals clàssics ha format part dels eixos de treball establerts. A aquests efectes es va construir una pàgina web pròpia i es fa difusió del Park a través de les xarxes socials. Es treballa també amb les aplicacions mòbils, havent-ne creat una gratuïta que permet fer visites guiades pel Park. Està disponible per iPhone i Android, traduïda a 7 idiomes, s’ha consolidat com la cinquena aplicació municipal més popular amb 56.151 descàrregues. 

L’existència de Wifi al Park, permet que la baixada de l’aplicació es pugui fer en el moment d’arribar al Park i conèixer la seva existència. També s’ha desenvolupar un sistema de senyalització que, alineat amb l’ordenació de fluxos i circulacions interiors, permet al visitant conèixer les singularitats de l’obra al llarg de la visita.

GARANTIR EL LLIURE ACCÉS DELS VEÏNS I DE LA COMUNITAT ESCOLAR

S’han expedit 50.000 carnets de lliures accés al Park als alumnes, familiars i treballadors de 7 centres educatius de l’entorn del Park i als veïns dels barris del Carmel, El Coll, Vallcarca-Penitents, La Salut i Can Baró que ho han sol·licitat. Durant el 2014 han entrat al Park més de 132.000 persones entre veïns i persones de la comunitat educativa, el que representa el 4,8% de les persones que hi passen diàriament. Paral·lelament, 13.734 membres del registre Gaudir+BCN també han pogut accedir de manera gratuïta.

PARK GÜELL I LES ESCOLES

S’ha creat el programa “Park Güell i les escoles”, que garanteix el lliure accés de les escoles de la Comunitat Europea al Park, amb una modalitat de visita gratuïta. Durant el curs 2013-2014, 65.104 nens i nenes de 1.502 escoles van visitar la Zona Monumental adherint-se al Programa “Park Güell i les escoles” que vol garantir i fomentar la visita cultural a un espai emblemàtic com el Park. En el moment del tancament de 2014 s’estima en aproximadament un 30% l’increment de sol·licituds per a participar en el programa durant aquest curs 2014-2015.

 

DINAMITZAR CULTURALMENT EL PARK 

Durant aquest primer any de regulació s’han iniciat també activitats culturals destinades a reforçar l’ús del Park per part de la ciutadania. Així, el Park va participar a la “Nit dels Museus” amb un concert espectacle que evocava les celebracions que s’hi feien a principis del segle XX amb el títol “Alè. Música, dansa i literatura a la Barcelona dels anys 20”.

A més, en col·laboració amb el MUHBA (Museu d’Història de Barcelona) es va organitzar el cicle de concerts “Vespres Musicals del Park Güell” tots els divendres de juliol. La iniciativa, de petit format, va tenir una molt bona acollida amb una participació notable del veïnat.

Reptes 2015

Els reptes que plategem pel 2015 són:

 • Aconseguir la certificació ISO 9001. Data prevista d’assoliment: juny de 2015
 • Mantenir la màxima eficiència, eficàcia i sostenibilitat en l’ús dels recursos per consolidar el Park com un referent turístic i cultural. El projecte pretén posar en valor la singularitat arquitectònica, vegetal, històrica, i hídrica de l’espai fent de la Zona Monumental del Park un museu a l’aire lliure
 • Aconseguir espais complementaris a l’entorn que permetin el dimensionament adequat dels serveis
 • Consolidar un nivell notable en l’Índex de Satisfacció al client (8,1 al 2014)
 • Incrementar l’ús del Park Güell per part del ciutadà: campanya ciutadana que doni a conèixer el registre Gaudir Més i la facilitat d’accés al Park
 • Projecte Centre de Visitants del Park Güell. Lloguer d’un immoble adjacent al Park per disposar d’un espai que permeti una adequada atenció als visitants (individuals, grups o escoles) que permeti garantir el protagonisme cultural del Park, millorar la qualitat de l’experiència del visitant, aprofitar les noves tecnologies i els nous recursos museístics, oferir una visió conjunta del Park i d’altres serveis
 
Pujar