Assessoria Jurídica, Contractació i Compres

Des del Departament d'Assessoria jurídica, contractació i compres, dotem a les divisions i els departaments de B:SM del servei d’Assessoria Jurídica i racionalitzem les compres.

Assoliments 2014

Els reptes plantejats a la memòria anterior han estat assolits, són:

 • Desenvolupar l’impuls en l’ús de procediments i eines informàtiques que permetin fer el seguiment de l’ús de consumibles i productes per tal de racionalitzar i controlar el seu consum i repartiment.
 • Aconseguir condicions avantatjoses a partir de l’homologació de proveïdors, bé sigui amb homologacions pròpies o amb adhesions als Acords-Marc de la Generalitat o l'Ajuntament.
 • Impulsar determinades compres mitjançant subhastes electròniques: no s’han pogut realizar degut a que la Direcció General de B:SM no ha donat les premisses que ho hagin permés, ja que no s’ha considerat estratègicament necessari.
 • IMPLANTACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PETICIÓ DE SERVEIS 

  La Implantació del procediment de Petició de serveis, ha representat un canvi de manera de treballar i de relacionar-nos amb les divisions, millorant els resultats i la eficàcia.

 • CONSOLIDACIÓ D'UN MODEL ORGANITZATIU EFICIENT 

  L'Increment de l’equip i consolidació d’un model organitzatiu i de forma de treballar. S’han afegit nous elements al departament de manera que hem pogut diversificar funcions i desenvolupar àrees de la nostre feina que fins ara no s’havien pogut portar a terme amb l’eficiència requerida.

 • PARTICIPACIÓ ACTIVA  EN LA SOTSDIRECCIÓ GENERAL D'OPERACIONS

  Participació molt més activa en la presa de decisions dependents de la Sotsdirecció General d’operacions. Hi ha una presencia molt més evident que es tradueix en la immediata transmissió de molts encàrrecs procedents de l’Ajuntament  o de la pròpia direcció general de B:SM. 

Reptes 2015

Els reptes que plategem pel 2015 són:

 • Millorar internament el procediment de peticions de servei per a consolidar el seu èxit com a model de treball i d’eficàcia en la prestació del servei de l’Assessoria Jurídica.
 • Integrar encara més l’àrea de compres dins del flux de treball intern de l’Assessoria Jurídica.
 • Acabar d’implantar el Portal de transparència.
 • Impulsar determinades compres mitjançant subhastes electròniques.


 

 

 

 

 
Pujar