Comunicació, premsa i xarxes socials

Dóna suport comunicatiu de manera transversal a totes les divisions de B:SM. Gestiona el contacte amb els mitjans i projecta la imatge de B:SM i les seves divisions cap a l’exterior a través d’una comunicació continua i constant amb els mitjans de premsa, radio, televisió i Internet. Control de mitjans per valorar l’aparició i la imatge de les diferents marques B:SM.  També s’encarrega de la gestió i dinamització de les Xarxes Socials corporatives i dels diferents negocis.

Assoliments 2014

Els reptes plantejats a la memòria anterior han estat assolits, són:

 • Esdevenir consultoria de Xarxes Socials.
 • Gestionar de forma integral les Xarxes Socials corporatives. 
 • Elaborar dossiers informatius corporatius i de divisions.
 • Publicar les properes revistes corporatives BCN Serveis.

Principals fets a destacar

 • Xarxes socials

  • Presa de decisions estratègiques en l’obertura de Xarxes Socials del Park Güell.
  • Consultoria en Comunicació i Xarxes Socials: seguiments de marca de negocis, elaboració d’informes mensuals i anuals, participació en l’elaboració dels continguts media  de la nova web corporativa, suport en la gestió de crisi en l’àmbit digital. 
  • Dinamització i creixement del Canal corporatiu a Linkedin, aportant continguts que reforcen la marca i augmenten la presència de B:SM a les XXSS.
 • Recopilació de dossiers de premsa, tv, ràdio i internet per valorar l’impacte econòmic i la difusió obtinguda de las accions de les divisions als mitjans de comunicació.

 • Publicació de les 4 revistes trimestrals corporatives, fixades com a objectiu; reformulació del disseny de la revista, innovant-la i fent-la més visual i participativa

Reptes 2015

Els reptes que plategem pel 2015 són

 • Abastir regularment d'informació especialitzada als gestors de xarxes dels negocis
 • Consolidació del Linkedin corporatiu. definició de llibre d'estil, mantenir creixement
 • Col·laborar amb el creixement de visites a la web corporativa 
 • Consolidació de les Xarxes Socials del Park Güell
 • Augmentar el flux d'informació d'activitat de divisions i negocis cap a la unitat

 

 

 

 

 
Pujar