Estudis R+D+i

La missió de la unitat és la de contribuir en el disseny i el desenvolupament del model de ciutat, amb l’objectiu d’obtenir el màxim rendiment social i econòmic i la voluntat d’esdevenir un referent pel ciutadà, l’empresa i l’entorn de B:SM. Així, amb la proposta i promoció de noves iniciatives es tracta de millorar el seguiment, el coneixement i la participació de l’empresa en el desenvolupament d’una Barcelona més eficient i sostenible.

Assoliments 2014

Els reptes plantejats a la memòria anterior han estat assolits, són:

 • Redacció del Pla d’Accessibilitat Universal a les instal·lacions del Zoo de Barcelona.
 • Substitució del paper per tauletes en el treball de camp de la Unitat.
 • Dimensionament dels diferents equips d’impressió per al nou edifici de Calàbria, tot seguint criteris de sostenibilitat ambiental com econòmica. Participació en la definició d’altres aspectes de la nova seu de B:SM, de manera social i responsable.
 • Coordinació tècnica i administrativa dels sis reptes del Barcelona Open Challenge, concurs que fomenta la innovació i l’emprenedoria en clau de ciutat.
 • Suport a la coordinació, en les seves etapes inicials, de la Reformulació del Projecte de Participació a les Millores de B:SM, que fomenta la participació de manera igualitària de tots els empleats de l’empresa.
 • Participació del Barcelona Urban Mobility Steering Committee, que cerca solucions més sostenibles per al conjunt de la mobilitat urbana, amb especial incidència a la intermodalitat urbana.
 • Realització d’estudis per a un major coneixement de les elasticitats que governen el funcionament d’AREA i la indisciplina en l’estacionament, de la mà d’universitats i centres de recerca de la ciutat.

Principals fets a destacar

 • Nou contracte per a la gestió del Call Center
 • Definició i implementació de la solució de comptatge de persones a l'accés al Fòrum
 • Col·laboració en la planificació de nous actius de negoci (aparcament, AREA,...)
 • Definició d'un nou model de procediment de projectes en equip a B:SM
 • Participació en diferents encàrrecs de l'Ajuntament, com la coordinació administrativa i tècnica del Barcelona Open Challenge, o la promoció del carnet Gaudir+BCN.
 • Establiment de convenis de col·laboració amb diferents Universitats per a l'estudi d'aspectes claus de la mobilitat de Barcelona

Reptes 2015

Els reptes que plategem pel 2015 són

 • Desenvolupar un observatori de l’activitat relativa a la mobilitat i l’oci de la ciutat
 • Col·laborar a la redacció del nou Pla Estratègic de B:SM, previst per al període 2015 – 2019
 • Participar en projectes estratègics de l’empresa, exercint tant de part activa com de suport a les decisions
 • Optimitzar i redefinir  els continguts i les relacions contractuals amb terceres parts proveïdores de serveis
 • Establir un procediment per a homologar empreses externes per a la realització de treballs de la Unitat.
 • Reformulació de la gestió documental de la Unitat
 • Promoure actuacions per a un millor coneixement i difusió interna de la nostra activitat
 • Seguir copsant de manera activa la innovació present a la societat, mitjançant la participació a congressos i activitats de recerca
 • Avançar en la gestió i control de processos intern de la Unitat, millorant l’eficiència en la planificació de tasques
 • Participar del projecte ELIPTIC, amb finançament ja aprovat per la Unió Europea (finals de 2014). El projecte de recerca aborda l’electrificació de les xarxes urbanes de transport, i B:SM hi col·laborarà mitjançant la disposició de places de càrrega ràpida per a vehicles en aparcaments fora de calçada i en calçada.
 • Participació en diferents encàrrecs de l’Ajuntament, com la coordinació administrativa i tècnica del Barcelona Open Challenge, o la promoció del carnet Gaudir+BCN.
 • Establiment de convenis de col·laboració amb diferents Universitats per a l’estudi d’aspectes claus de la mobilitat de Barcelona
 
Pujar