Màrqueting corporatiu i comercial

A l'Àrea de Màrqueting i comercial treballem de manera conjunta,  en línia amb les principals línies estratègiques de l’empresa per, optimitzar la rendibilitat econòmica i social de les activitats, aportar valor als plans de màrqueting de cada negoci, desenvolupar sinèrgies entre els diferents negocis, creant un benefici per als ciutadans i augmentant la seva satisfacció. Amb tot pretenem aportar valor i alinear-nos amb les polítiques de l’Ajuntament de Barcelona.

Assoliments 2014

Els reptes plantejats a la memòria anterior han estat assolits, són:

 • Continuar augmentant la base de patrocinadors dels diferents negocis i de padrins per a les espècies del Zoo.
  • Incorporació de dos padrins al Zoo : Hard Rock y Coca Cola.
  • Incorporació de patrocini d’Aigües de Barcelona al Zoo.
  • Incorporació del patrocini corporatiu de SKODA.
 • Reforçar la visió 360 dels Tour Operadors i incorporar al Park Güell en un futur en aquestes negociacions.
 • Publicar un nou web corporatiu, que transmeti més els elements de la nostra missió i les nostres línies estratègiques: s’ha projectat al 2014 incorporant tota la informació de transparència. Publicació prevista per 2015.
 • Aconseguir una tendència a zero de les incidències de marca amb l’Ajuntament: al 2014 no hi han hagut incidències de marca. Hem adoptat el sistema Aladdin de l’Ajuntament per validació de creativitats.

Principals fets a destacar

  • Renovació de la totalitat de patrocinis a Zoo i Tibidabo.
  • Llançament del procés d’homologació de premsa escrita.
  • Accions publicitàries innovadores (edicles aparcaments): Increment ingressos publicitat.
  • Llançament del concurs de Gestió de filmacions i adjudicació a un nou gestor.

Reptes 2015

Els reptes que plategem pel 2015 són:

 • Aconseguir la totalitat dels patrocinis previstos.
 • Incrementar els ingressos per publicitat i filmacions (nou adjudicatari).
 • Implantar el procés concursal per l’adjudicació de campanyes de premsa escrita.
 • Publicacar el nou web corporatiu i la seva difusió.
 
Pujar