Persones

La gestió de les persones que conformen l'equip de B:SM es configura a la Direcció de persones, organització i RSC, tot intentant combinar de manera equilibrada els objectius estratègics, les prioritats de l'empresa i el desenvolupament de les persones. Volem crear valor a través de les persones, contribuint estratègicament a la innovació, competitivitat i responsabilitat social de l'empresa.

Assoliments 2014

Els reptes plantejats a la memòria anterior han estat assolits, són:

  • Mantenir un nivell de qualitat òptim en les actuacions de la Direcció Corporativa, per tal de millorar la satisfacció dels clients interns.
  • Crear i posar en marxa un model que fomenti la polivalència i la mobilitat funcional dels treballadors, per tal d'optimitzar la rendibilitat econòmica i social de les activitats i desenvolupar les capacitats i sinèrgies de l'organització com a grup d'empreses i serveis.

Principals fets a destacar

Reptes 2015

Els reptes que plategem pel 2015 són:

  • Introduir el Pla de persones com a mínim a una unitat de negoci.
  • Desenvolupar itineraris professionals per a la millora de la capacitació professional.
  • Aprofundir les relacions Universitat/Empresa.
  • Ajudar a la salvaguarda dels treballadors mitjançant la realització d'un projecte de I+D+i de Grues.
 
Pujar