Serveis Tècnics

El compliment de la missió estratègica de la Divisió implica determinar els criteris tècnics amb què es realitzen les diverses activitats, des del projecte fins al manteniment: gestionar la definició de les necessitats i requeriments per donar inici a la seqüència, impulsar i dirigir els projectes, efectuar la gestió de les obres i homogeneïtzar els criteris per a la realització del posterior manteniment. Tot plegat amb la finalitat d’impulsar l’activitat de B:SM com a promotors d’obres d’acord amb l’Estratègia de B:SM i les necessitats i demandes de l’Ajuntament, i donar el servei adequat al ciutadà en termes de qualitat, cost i termini. 

Assoliments 2014 i Reptes 2015

APARCAMENTS

 • S’han finalitzat les obres de construcció de l’aparcament subterrani del carrer de Badajoz, iniciades l’any 2011
 • S’han finalitzat les obres de construcció de l’aparcament subterrani de la plaça de la Gardunya, en col·laboració amb els equips tècnics de BIMSA, iniciades l’any 2010.
 • S’ha finalitzat la instal·lació de 185 endolls per a vehicles elèctrics (motos, cotxes i bicis elèctriques) als aparcaments de la xarxa B:SM. La inversió ha estat de 0,9 MM€
 • S’ha finalitzat la col·laboració i assessorament en la redacció del projecte de l’aparcament subterrani dels Jardins de Menéndez y Pelayo. I s’ha realitzat la tramitació de les aprovacions de Projecte del propi aparcament, així com del projecte de la Reurbanització dels Jardins Menéndez y Pelayo i la Urbanització provisional del Carrer Maignon. La inversió global del projecte és de 13,9 MM€. Es preveu l’inici de les obres, el primer trimestre d’aquest any 2015.
 • S’ha finalitzat la redacció del Protocol d’Inspeccions estructurals dels Aparcaments, i s’han iniciat les inspeccions (etapes 1 i 2) als aparcaments de Rius i Taulet, Fòrum, Moll de la Fusta, Gaudí, Plaça de les Arts i Barcelona Nord. La finalització d’aquestes primeres inspeccions es preveu pel segon trimestre d’aquest 2015, amb un cost aproximat de 0,1 MM€.
 • S’ha ampliat la xarxa d’aparcaments que es poden gestionar a distància havent modificat la Interfonia i senyals redundants en cinc aparcaments de la Xarxa (Motos Gràcia, Maragall, Fòrum, Rius i Taulet, Tanatori les Corts). La inversió ha estat de 0,3 MM€.
 • Per millorar la eficiència energètica i facilitat d’aparcament dels usuaris, s’ha instal·lat sistema de detecció places lliures Hospital del Mar. La inversió ha estat d’ 0,15 MM€.
 • S’ha realitzat el projecte de detecció places lliures a l’aparcament de la Boqueria.

TRANSPORTS:

 • Assessorament i col·laboració al projecte del Bicing elèctric
 • S’ha realitzat les obres de rehabilitació del sistema de climatització geotèrmica de l'estació d'autobusos de Barcelona Nord. La inversió ha estat de 1 MM€.

ZOO:

 • S’han finalitzat les obres de la Posta a zero de les instal·lacions del Zoo. La inversió ha estat de 1,12 MM€.
 • S’han iniciat les obres de les instal·lacions de la Sabana Africana i l’ampliació de l’espai dels Orangutans. La inversió d’aquestes obres és de 7,51 MM€ i les obres finalitzaran progressivament durant l’any 2015.
 • S’han iniciat els treballs previs per a la realització del projecte d’un Complex per Mamífers Marins. Es preveu realitzar el projecte durant l’any 2015. La inversió prevista per aquest projecte és de 10,72 MM€.
 • S’ha iniciat la redacció del Projecte d’un espai de Quarantena a la secció de veterinària del Zoo de Barcelona. Està previst iniciar les obres el primer semestre del 2015. La inversió prevista és de 0,14 MM €.

ANELLA OLÍMPICA:

 • S’ha realitzat el projecte d’enllumenat emergència de l’Estadi Olímpic. Les obres es van iniciar el mes de setembre 2014 i es preveu que finalitzin el  març 2015. La inversió és de 0,80MM €.
 • S’ha finalitzat el projecte i s’han realitzat les obres d’instal·lació d’una xarxa de seguretat en l’interior de la coberta del Palau Sant Jordi. La inversió ha estat de  0,12MM €.

PARK GÜELL:

 • S’ha iniciat la redacció del projecte per la Rehabilitació i Readequació de la Casa Jaqués del Park Güell. Previsió inici obres durant el 2015. La inversió prevista és de 2,4MM €.
 • S’ha realitzat el projecte d’arranjament i rehabilitació d’uns serveis higiènics públics en el Park Güell. Les obres es preveu es puguin realitzar durant l’any 2015. La inversió prevista és de 0,16 MM€.
 • S’han finalitzat les obres relatives al projecte d’actuacions per a la regulació dels accessos a l’eix central del Park Güell. La inversió ha estat de 1,23 MM€.

FÒRUM:

 • S’ha realitzat les obres derivades del Pla de Mobilitat del Fòrum. La inversió ha estat de 0,17 MM€.
 • S’ha redactat el Projecte i executat les obres d’arranjament i substitució dels paviments dels Auditoris Fòrum. La inversió ha estat de 1,00 MM €.

ALTRES:

 • S’ha seguit assessorant als equips tècnics de BIMSA en la redacció del projecte de la rehabilitació d’un edifici d’oficines al carrer de Calàbria i la seva adequació per a esdevenir la seu corporativa de B:SM i d’altres equipaments ciutadans. Les obres s’han iniciat el 2014 i es preveu que finalitzin durant l’any 2015.
 • S’ha iniciat un nou Projecte Estratègic per implementar un nou model de gestió del manteniment  a B:SM, amb la voluntat d’implantar un GMAO.

 

El volum d’inversió del conjunt de les actuacions dels Serveis Tècnics durant el 2014 es troba al voltant de 44 milions d’euros, dels quals 10,11 aproximadament, corresponen a aportacions de l’Ajuntament de Barcelona, en virtut dels encàrrecs de gestió realitzats a B:SM.

 
Pujar