Sistemes d'informació

La Direcció corporativa de Sistemes d’Informació contribueix, aportant valor afegit, a la consecució dels objectius de B:SM, proveint i administrant  solucions innovadores i serveis de qualitat dins l’àmbit de les TIC. Vetllant per la sostenibilitat i optimització del cost de les solucions proposades.

Volem ser referents dins l’empresa pública en el desenvolupament de les TIC per la millora de la qualitat de vida a la ciutat, facilitant, mitjançant la tecnología, l’ús dels serveis que gestionem.

Assoliments 2014

Els principals assoliments que han tingut lloc al llarg de l'any són:

 • Creixement de l’ApparkB.
 • Convalidació de la nova aplicació de gestió d’aparcament anomenada SGA.
 • Inici del projecte pilot d'accés a aparcaments amb smartphone.
 • Posada en marxa i desenvolupament d’infraestructures de la bicicleta bicing elèctrica i de l'app corresponent.
 • Finalització de la implantació sistema de gestió de la grua municipal (GIVI).
 • Planificació de la campanya de l’Ajuntament “Gaudir més”.
 • Continuació de la migració de les BD SOC al Clúster.
 • Inici de la planificació de les actuacions necessàries pel trasllat a les oficines de Calàbria.
 • Nou sistema de comptatge de persones d'actes de l'esplanada del Fòrum a través de torns mòbils.
 • Nous serveis IT per peticions de servei al departament tècnic i d’assessoria jurífica.
 • Implantació i renovació de la nova eina de gestió de les copies de seguretat.
 • Nova web de Zona Bus, Transports, Estació del Nord i Fundació Zoo de Barcelona.

Reptes 2015

Els reptes que plantegem pel 2015 són:

 • Evolucionar la web de la Zona Bus per incorporar la disponibilitat de places. Publicació de la disponibilitat a la web i a les marquesines.
 • Publicar la web corporativa.
 • Portar en  producció la campanya de l’Ajuntament “Gaudir més”.
 
Pujar