Empreses Participades

A B:SM realitzem altres activitats definides en el nostre objecte social mitjançat la participació en diferents societats. Al tancament de l’exercici 2014, som accionistes d’un grup d’empreses, format per quatre societats en què la participació és majoritària i unes altres amb participació minoritària. Respecte al 2013 hem incorporat la nova societat de BAMSA dins el perímetre de consolidació i deixat de participar amb l’1,33% a Catalunya CarSharing, SA.

El detall de les societats que formen el Grup Barcelona de Serveis és el següent:

 
Pujar