Relació amb la societat

Forma part de la nostra raó de ser, contribuir a satisfer les expectatives dels ciutadans de Barcelona. Com empresa municipal que som, contribuïm de forma proactiva en el desenvolupament de la ciutat per millorar la qualitat de vida de tots els ciutadans i visitants. 

Tots els nostres serveis van adreçats a la societat, entesa com el gran grup de gent que viu, treballa i/o està a la ciutat i interactua o pot interactuar amb nosaltres. Amb ella ens comprometem, a través de les directrius de l’Ajuntament, a cobrir les seves necessitats com a residents o visitants de Barcelona, amb la voluntat d’oferir les nostres activitats per millorar la vida a la ciutat des d’un punt de vista ampli, anant més enllà i mostrant la nostra tasca i responsabilitat de servei igual i per a tots.

En la nostra voluntat de comprendre la societat i aproximar-nos a les seves necessitats, tenim alguns avantatges enfocats de manera externa per a diferents col·lectius, com l’àrea d’estacionament gratuït per a discapacitats i per a vehicles totalment elèctrics. Al Zoo apliquem tarifes solidàries a col·lectius amb recursos limitats: descomptes especials per a escoles i col·lectius que van des del 30% al 100% segons el casos: disminuïts, famílies nombroses i monoparentals, escoles d’acció preferent de Catalunya, centres d’acollida, ONG, hospitals, centres penitenciaris i d’inserció, residències d’avis, col·lectius de drogodependents i marginats, grups de solidaritat de països en conflicte, jubilats amb targeta rosa. També, els abonats de la xarxa d’aparcaments de B:SM tenen l’avantatge de pagar el 50% de l’estada en qualsevol aparcament.

Pel conjunt de la societat, enguany hem estat treballant en un projecte de transparència d’informació que complementarà la nova pàgina web de B:SM (a publicar a principis de 2015).

 
Pujar