Energia

El consum d'energia ve donat per diferents usos: d'electricitat, per calefacció i pel moviment dels vehicles.

L'electricitat que fem servir

El consum d’electricitat prové de fonts no renovables i respon a la cobertura d’il·luminació, climatització, equips i maquinària de les diferents instal·lacions. Per a aquesta gestió comptem amb un gestor extern que ens assessora i dóna seguiment dels consums i subministraments de l’empresa.
A les dades consum dels últims anys podem veure disparitat de comportaments i una reducció total del 9% respecte l'any passat. L’empresa té el compromís de treballar amb premisses d’eficiència i estalvi. Els consums més significatius del 2014 tornen a ser de la Divisió d’Aparcament, d’Anella Olímpica i del Zoo. 

Tot el personal és coneixedor, a través de la comunicació interna de diferents missatges, com pot ser el control temperatures adequades per a una bona climatització o els avantatges d’apagar els ordinadors i monitors en finalitzar la jornada laboral. 

Estació del Nord
Aquest 2014, hem instal·lat un sistema de climatització geotèrmica a l’Estació Autobusos Barcelona Nord. Esperem tenir un 40% d’estalvi de consum gràcies a l’aprofitament de l’estabilitat tèrmica del subsòl, que en termes econòmics es pot traduir a uns 70.000 euros anuals. Al llarg del 2015 observarem d’aprop el comportament energètic de la instal·lació.

Anella Olímpica

Durant el 2014 el consum d’electricitat ha estat el menor dels últims 7 anys. Això s’ha aconseguit gràcies a l’anàlisi dels consums després de cada acte, que ha servit per prendre consciència del consum, repensar i replanificar operatives internes com el protocol d’ús de les neveres dels bars.

Fòrum

L’any 2014 s’ha dut a terme la instal·lació de diferents sistemes de control de l’enllumenat per mitjà   de detecció de presència i il·luminació amb tecnologia led. La tasca principal s’ha dut a terme en l’espai de  les oficines. El projecte d’implantació ha suposat una reducció de la potencia instal·lada del 59,2 % ; amb aquestes dades preveiem un estalvi anual en aquest concepte de 830€, oscil·lant els períodes  per cada unitat d instal·lació entre 5 i 33 mesos. L’ instal·lació de tots aquets elements ha suposat una inversió de 3.714 €.  De cara al 2015 es preveu l’ implantació de sistemes crepusculars i de detecció de presencia en tots els espais de Fòrum sota gestió de B:SM. Un cop instal·lats els diferents components es portarà un control mensual per tal de  garantir l’ òptim funcionament.

El gas que ens escalfa 

El consum de gas natural respon a la cobertura de calefacció de les diferents instal·lacions. Per a aquesta gestió de subministraments i seguiment de consums comptem amb un gestor extern.

  • Els consums de gas fan referència a les Divisions d’Anella Olímpica i del Zoo. El consum de gas natural al Zoo majoritàriament respon a la necessitat que tenen les instal·lacions d’animals, constant i similar entre els anys. Varia en funció de la climatologia i de la construcció o renovació de noves instal·lacions. Pel que fa a l’Anella Olímpica, el consum està molt lligat al nombre i tipologia d’actes i activitats que tenen lloc a les instal·lacions al llarg de l’any. És per aquest motiu que el consum pot fluctuar d’un any a un altre sense que necessàriament estigui lligat a la renovació d’equips o modificació de les instal·lacions.

El combustible que ens desplaça

La nostra flota es composa de vehicles de diferent tipologia: bicicletes, turismes, motocicletes, furgonetes i vehicles de grua. Tot i estar formada principalment per combustibles fòssils, tenim el repte de reduir el nostre impacte ambiental.

  •  

    En el marc dels vehicles menys contaminants, seguim disposant de bicicletes per als desplaçaments interns del Zoo, d'un vehicle de gas natural de l'àrea de Manteniment i altres vehicles elèctrics distribuïts per tota l'empresa. També, quan les necessitats del servei requereixen que el vehicle sigui de combustible fòssil, mantenim la premissa d'adquirir vehicles menys contaminats. Al 2014 hem duplicat el total de vehicles elèctrics de l’empresa, hem incorporant: 5 a la unitat d’Aparcaments, 4 a l’Àrea, 1 al Bicing 1 a Manteniment i 1 al Park Güell. Actualment quasi el 10% dels vehicles ja no és ni de gasolina ni gasoil.

 
Pujar