Gestió Ambiental

Conscients de la importància de valorar el medi ambient, ens sentim responsables de l’impacte ambiental de les nostres activitats i tractem de mantenir l’equilibri ecològic global amb l’objectiu d’anar més enllà de les nostres obligacions legals. Com a empresa responsable i compromesa, treballem per incorporar les millors pràctiques de gestió i fer un bon ús dels recursos disponibles. Tota activitat està aixoplugada dins la Política de Medi Ambient de B:SM, on tenen cabuda els eixos estratègics, els valors i els compromisos.

 • Gestió

  B:SM pertany al programa d’Entitats i Empreses + Sostenibles de Barcelona. Iniciat al 2002 amb la signatura del primer Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, renovat al desembre de 2012 amb l’horitzó 2022 i que es manté tot i la renovació i canvi d’Agenda 21 a Barcelona + Sostenible al setembre de 2014.
  Les activitats de l'Anella Olímpica i al Fòrum disposen de Sistemes de gestió mediambiental certificats segon la norma ISO 14.001. Els compromisos fonamentals que comparteixen són la millora contínua del comportament ambiental, el principi de prevenció de la contaminació i el compromís de complir amb la legislació.

A través dels Comitès dels sistemes de gestió hem revisat l’acompliment d’objectius, indicadors i accions de millora associades,  derivades dels mateixos SGM i/o dels Plans d’Acció de medi ambient. A l'Anella Olímpica i a Fòrum hem validat els respectius sistemes de gestió ambiental a través de les auditories internes i externes on ens han avaluat l'activitat de forma integral. 

L'any 2014 els objectius més rellevants en matèria de medi ambient han anat relacionats amb el consum d’aigua i electricitat i l’electrificació de la flota

V Premi de Medi Ambient

L’equip del departament de Sistemes d’Informació guanya la V edició pel projecte d’ “Optimització dels Recursos d’impressions: Prova pilot al Zoo"

 • Des de fa cinc anys realitzem internament els premis per poder reconèixer projectes respectuosos amb el medi ambient. En aquesta edició es va obrir la participació a equips, que presentessin projectes alineats amb la regla de les 4R (de repensar, reduir, reutilitzar i reciclar).

 • Els sis projectes participants han estat:

  • Digitalizació del sistema de facturació i comptabilització,  Equip de Compres 
  • Impuls d’un procediment de licitació més sostenible, Equip Assessoria Jurídica Contractació i Compres 
  • ApparkB, Unitat d’Àrea
  • Foment de l’ús del vehicle elèctric, Unitat d’Aparcaments
  • Reaprofitament energètic de residus del Zoo de Barcelona, Equip Oficina tècnica del Zoo
  • Optimització dels Recursos d’impressions: Prova pilot al Zoo, Equip de Sistemes d’Informació
 
Pujar