Residus

Les instal·lacions de B:SM generen residus de tipologia especial i no especial. Els residus domèstics de B:SM es gestionen a través de la recollida municipal i la resta estan controlats i gestionats a través d’altres gestors autoritzats.

Indicadors de residus

El principal punt de generació de residus a B:SM és, amb molta diferència, el Zoo degut a l'activitat que desenvolupem assimilable a un poble petit. 

Anella Olímpica

L’any 2014, hem fet un pas endavant en les polítiques de reciclatge amb la separació de la fracció orgànica del rebuig a les instal·lacions olímpiques del Palau Sant Jordi i de l'Estadi Olímpic. Un cop fetes les gestions amb l’Ajuntament, des del mes d’agost separem i recollim de manera selectiva aquesta fracció. Per primera vegada també hem començat a registrar els buidats de rebuig i aquest 2014 disposem de les primeres dades (volums aproximats) dels residus de paper i cartró, envasos de plàstic i vidre.

  • Oficines de Gran via Carles III

    D’altra banda, al gener de 2014, emmacat dins el Pla de Prevenció de residus de Barcelona, es va realitzar un tast d’aigua  “Tasta  i  pensa”,  organitzat  per l’Ajuntament de Barcelona, Aigües de Barcelona i B:SM i adreçat al personal d’oficines centrals. Una activitat divulgativa i de sensibilització en dos sentits: el primer, fer un ús racional i sostenible de l’aigua i, en segon lloc, per reduir els gots de plàstic gràcies a l’entrega d’ampolles de vidre. L’any 2013 vam gastar 45.000 gots de plàstic, 240 ampolles de litre i mig i 2.730 ampolles de 33cl (en equivalents de 33cl surten un total de 3.821 ampolles), un total de 237 kg de plàstic. Després d’un any podem dir que ha estat un èxit amb una reducció del 87% del consum de gots.

Any rere any, la comptabilització dels residus especials és més rigorosa, incrementem fraccions de recollida selectiva i establim mètodes que permeten una millor obtenció de dades. Com en el cas de la matèria orgànica, millorada la recollida al Zoo i incorporades les quantitats de l’Anella Olímpica.

Generació de residus no especials

Generació de residus especials

La recollida de les fraccions domèstiques (envasos lleugers, paper i cartró, vidre, i rebuig) es fa a través de la gestió municipal a totes les divisions, les quantitats associades a aquestes no sempre són disponibles degut a que s'incorporen dins el volum municipal recollit. Per aquest motiu, les dades anteriors no tenen en compte els residus domèstics, d’envasos, paper, vidre i rebuig. 

 
Pujar