Revisió externa i assegurament

  • Aquesta Memòria ha estat revisada per una tercera part independent que comprova la veracitat i conformitat de les dades conforme l’autodeclaració i nivell que hem declarat.

    La verificació consisteix en la realització de controls per a detectar la presència o absència dels criteris establerts a l’informe d’autodeclaració del nivell d’aplicació B, oferint una visió general i conclusions. Es verifica i comprova la informació i les dades aportades a la Memòria amb evidències.

 
Pujar