B:SM

Barcelona de Serveis Municipals (B:SM) és una empresa de l’Ajuntament de Barcelona que va néixer l’any 2002 amb l’objectiu d’unificar en una sola societat la prestació de serveis municipals. Actualment, les activitats que gestiona B:SM són variades i inclouen des d’aspectes relacionats amb la mobilitat fins a la gestió d’instal·lacions de referència dedicades al lleure.

L'empresa s'organitza d'acord amb l'esquema següent:

El màxim òrgan de decisió de l’empresa és el Consell d’Administració, presidit per Eloi Badia. Componen aquest consell Marta Labata, Directora General de B:SM, i la resta de consellers que, a la vegada, poden ser membres del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, accionista únic de l’empresa.

El Comitè de Direcció l'encapçala la Directora General i està compost per dos sotsdirectors generals, pels directors/es de divisió i pels directors/es dels serveis comuns o corporatius. També consta d'un comitè de coordinació, que relaciona directament la Direcció amb les dues sotsdireccions generals.

Imatge Barcelona

Missió

B:SM té com a missió contribuir al desenvolupament de Barcelona i a la millora de la qualitat de vida de ciutadans i visitants, gestionant serveis encarregats per l’Ajuntament de Barcelona, amb eficiència, proactivitat, aportant valor a aquesta gestió de serveis i optimitzant la rendibilitat social i econòmica.

Visió

Empresa model per la seva contribució en satisfer les expectatives dels ciutadans i de l’Ajuntament de Barcelona, innovadora en models de gestió que són referents per a altres ciutats i on els que hi treballem ens sentim orgullosos de formar-ne part.

La nostra missió i visió se sustentarà amb els nostres Valors corporatius:

· Compromís
· Respecte
· Rigorositat
· Honestedat

Són la base del compromís de B:SM amb la societat en la prestació de serveis als ciutadans.

Les activitats que gestionem són:

  • Construcció i gestió d'aparcaments municipals 
  • Regulació d'estacionament en superficie (AREA)
  • Servei municipal de grua
  • Gestió estacions d'autobusos (Barcelona Nord i Fabra i Puig) 
  • Bicing
  • Gestió de l'Estadi Olímpic, el Palau Sant Jordi i l'Esplanada Olímpica
  • Barcelona Teatre Musical
  • Gestió del Recinte del Fòrum
  • coordinació del parc de Montjuïc
  • Gestió del Park Güell
 
Pujar