Estratègia de RSC

A B:SM entenem la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) com un compromís d’empresa. Integrem, de manera voluntària, polítiques de gestió i de funcionament quotidià que incorporen la perspectiva social i mediambiental dins els objectius econòmics. Aquesta responsabilitat va més enllà del compliment estricte de la normativa, afecta totes les àrees de negoci i tracta de respondre a les expectatives que poden tenir els diferents grups d’interès: empleats, clients, Ajuntament, ciutadania...

Valors i principis

El Departament de RSC treballa d’acord a la línia estratègica 2012-2015 d’aconseguir que B:SM es consolidi com a una empresa socialment responsable i compromesa, sempre atenent les recomanacions i polítiques municipals respecte a aquest tema. Tenim la voluntat de superar l’estrictament recomanable i el repte d'integrar-ho al nostre dia a dia de l’empresa. 

Al 2014 el Comitè de Direcció ha treballat i aprovat el Codi Ètic de la companyia el qual es troba en vigor mentre no es produeixi cap modificació. La seva publicació es preveu sigui amb la posada en marxa de la nova pàgina web de l’empresa.

El Codi ètic de B:SM té com a objectiu disposar d’un conjunt de principis i regles clares per relacionar-nos entre nosaltres i amb els grups d’interès, així com servir de guia de conducta perquè les persones que integren la nostra organització actuïn de manera coherent amb els valors B:SM.
Estem compromesos amb:

La RSC a BSM

A través de dotze accions relacionades amb els diferents blocs temàtics en què entenem la RSC (acció social, participació, igualtat i benestar, salut i treball, medi ambient, consum i contractació responsable i comunicació) hem desenvolupat de manera interna  la responsabilitat social corporativa l’any 2014.

Podem identificar, cinc accions de sensibilització i divulgació, cinc accions de participació del personal de B:SM i dues recollides solidàries.

Any de la Gent Gran

A més, el 2014 l’hem dedicat a la Gent Gran, doncs va ser el primer tema d’interès triat pel personal a l’enquesta d’interessos realitzada l’any anterior. Així, hem enfocat algunes de les accions de RSC a aquest col·lectiu.

  • Hem publicat butlletins electrònics interns i informatius. 

  

  • Hem facilitat una jornada per a la revisió voluntària i gratuïta de la memòria dels empleats de 50 ó més anys de les Oficines Centrals. Amb el lema “Si ens mirem la tensió, el colesterol i el sucre...per què no la memòria?", la Fundació ACE va fer una valoració cognitiva a la Unitat de Diagnòstic de la Fundació per incorporar el concepte de la prevenció en les possibles malalties cerebrals.   • Al Nadal sota el lema “Compromesos amb la gent de Barcelona” hem fet una recollida solidària de productes d’higiene personal per la gent gran, amb col·laboració de la Fundació Roure ubicada al districte de Ciutat Vella de Barcelona.

  

 
Pujar