Comunicació interna

Disposem de 5 canals de comunicació que arriben, alguns d’ells, a la totalitat de la plantilla: circuit de TV’s; el correu electrònic corporatiu; el Portal de l’empleat; una finestra informativa que apareix a l’iniciar qualsevol ordinador i els taulells informatius. En tots aquests 5 canals únicament es tramet informacions relacionades amb les diferents Unitats de B:SM. A partir del mes d’abril s’incorporen al circuit de Comunicació Interna dos nous canals: la PDA’S dels vigilants de l’Àrea: on s’han publicat 2 informacions; les Tablets de les Grues: on s’han publicat 4 informacions adreçades al personal operatiu.

80 continguts a les TV
128.916 accessos al Portal
36 missatges per correu i 29 pantalles inicials
44 cartells als taulells informatius

 • B:SMtv

  El circuit de TV’s està format per 23 monitors que emeten dos tipus de continguts: les 16 pantalles internes comuniquen continguts exclusivament relacionats amb la companyia i d’interès pels empleats, i els 7 monitors externs emeten informacions també de la companyia però més dirigides a visites, clients, proveïdors...Al llarg del 2014, hem augmentat en 6 els monitors disponibles i hem emès 80 continguts externs i 160 continguts interns.

 • El Portal

  El Portal de l’Empleat és l’espai de relació i comunicació principal del personal. Durant l’any passat ha incrementat un 52%  les entrades, s’hi van realitzar 128.916, amb una mitjana de 360 usuaris únics al dia.

 • Email Corporatiu

  El correu electrònic corporatiu (mail), s’utilitza bàsicament per a l’enviament de comunicats interns als empleats:  durant l’any passat vam fer arribar 36 comunicacions a la plantilla i 9 newsletters.

Script de l'ordinador

A la finestra/pantalla inicial que apareix en arrencar els ordinadors,  s’hi van emetre 29 continguts diferents.

   

Taulells informatius dels centres de treball

Com a reforç de les comunicacions també s’utilitzen els cartells informatius disposats a les diferents Unitats i Departaments.  Des de Comunicació Interna habitualment es fa una versió dels missatge adaptada a aquests espais. En aquest cas, durant l’any 2014, es van penjar als taulells informatius 44 continguts diferents.

 • Campanyes de comunicació

  D’altra banda, també es realitzen campanyes específiques, tant per encàrrec d’alguna Unitat o bé per iniciativa pròpia.  

  Durant l’any passat es van realitzar 20 campanyes específiques.

 
Pujar