Formació i desenvolupament professional

A BSM dissenyem anualment el Pla de Formació de BSM donant resposta a les necessitats detectades per part dels negocis, sense perdre de vista els objectius estratègics, prioritats de l’empresa i el desenvolupament de les persones. 

Al llarg de l’any 2014 hem realitzat més de 100 accions formatives amb un total de 18.540,55 hores realitzades. 

Els reptes que ens van plantejar al 2014 dins el Pla van ser:

 •  Millorar la RSC i les competències professionals del personal de B:SM donant resposta a les línees del Pla Estratègic de B:SM.  Fet.
 • Bonificar el 100% del crèdit assignat per la Fundació Tripartita. S’ha invertit en Formació un total de 275.611,40  euros, el 0,7 % de la massa salarial.  El retorn en bonificació ha estat de 132.333,94 euros, el 100 % bonificada per la Fundació Tripartita. 
 • Aconseguir que el 80% de la plantilla de B:SM participi al menys en una acció formativa. Més del 85% n’ha participat com a mínim en una acció formativa.
 • Prioritzar accions formatives adreçades a promoure l’ Atenció al Client.  Traslladat com a repte al 2015, coincidint amb el nou model d’Atenció al Client de BSM.

El Pla de Formació és viu i s’adapta a les necessitats que sorgeixen durant l’any. Hem promogut 251 accions formatives amb una participació de 1.064  persones.  Un total de 2.175 participacions en diferents accions, totes elles integrades als objectius del Pla. El nombre d’accions formatives no previstes inicialment per les unitats/negocis però incorporades al llarg de l’any han estat de 72, un 28% del total de les accions formatives realitzades.  

Un any més, mitjançant la formació, hem donat resposta a les necessitats detectades en millorar les competències professionals de B:SM així com en matèria de RSC. Un dels nostres objectius era homogeneïtzar l’atenció al client a B:SM en tots aquells llocs que són susceptibles de tracte directe amb els ciutadans i usuaris del nostres serveis (des de Recepció  a un Taquilla del Parc Zoològic). Aquesta acció o accions formatives es realitzaran al llarg del 2015.

Distribució de les accions formatives en objectius de Millora de les competències professionals i RSC

La distribució l’any 2014 d’hores de formació per categoria respon al que es mostra a la taula següent, un  81% de les quals s’han realitzat dins de jornada per posicions operatives.

 • Hores de formació per categoria

 • Hores formació per lloc de feina

 • Hores dedicades

L’11% de les hores de formació han estat impartides per personal propi de forma interna realitzant, en la major part dels casos, accions formatives que han anat en relació a la seva operativa diària.

Reptes 2015

A partir del 2015 impulsem la Consultoria com eina per aconseguir estar més a prop del nostre negoci/client, entendre més les seves necessitats i poder assessorar en allò en el que som especialistes per a aconseguir entre tots uns resultats òptims tant en el desenvolupament de les persones, en la formació i en l’ajust de persona -lloc en les noves incorporacions.  

 • Impulsar de manera pro activa la figura del “becari” en aquells llocs de l’empresa on des de Direcció de Persones i l’Àrea de C&D detectem que pot encabir aquesta figura. 
 • Impulsar una plataforma e- learning amb la finalitat de gestionar el coneixement dins de l’empresa, donar accessibilitat a la formació a tots els col·laboradors, facilitant la seva millora en habilitats i capacitats. 
 • Identificar, potenciar i preparar a Formadors Interns Transversals.
 • Aconseguir que cada negoci aconsegueixi tenir un “Formador Expert” que sigui referent en la seva unitat de la operativa diària. 

Desenvolupament professional

Development center pel personal fora conveni

Dins del repte que es té a llarg termini de revisar i actualitzar els llocs de treball de l’empresa, al 2014 hem desenvolupat l’itinerari de desenvolupament personal dels Caps d’Unitat i Caps d’Àrea que van participar al Development Center del 2013. Dels 64 participants en el Development Center a 61 participants se’ls hi va proposar realitzar accions formatives externes  o accions internes (mentoring):

 • Accions formatives externes: millora de les competències i desenvolupament professional de  47 participants, 6  dels quals la finalitzaran al llarg del 2015. 
 • Accions Internes (mentoring); millora de les competències i desenvolupament professional de 21 persones a través d’un mentoring intern.
 
Pujar