Pla de Formació

El Pla de Formació està compost per tres grans blocs:

Transversal

Es tracta de formació per millorar competències comuns al conjunt de l’organització en base a objectius genèrics no crítics pel lloc de treball. Les matèries que tradicionalment formen part d’aquest bloc son la Prevenció de Riscos Laborals, la ofimàtica i els idiomes (català i anglès).En el cas de la ofimàtica i els idiomes, la formació s’anuncia públicament per tal que els professionals de BSM s’hi puguin apuntar voluntàriament.

De negoci

Es tracta de formació detectada des del negoci i pensada per millorar les competències del negoci en general i/o del lloc de treball en particular.

Un cop l’any, en el darrer trimestre, Direcció de Persones es reuneix amb els diferents responsables per a valorar quines seran les accions formatives  a  desenvolupar en el següent any, que ajudaran a la millora de les competències del seus col·laboradors i assolir amb major èxit els objectius de la unitat. No obstant això, al llarg de l’any poden sorgir noves necessitats que son incorporades al Pla de Formació.

  • Formació en habilitats (per exemple l’atenció al client o les tècniques de venda o la conducció d’un vehicle necessari per la feina).
  • Formació en noves tecnologies o eines de treball específiques del negoci (per exemple formació en un nou aplicatiu informàtic o en l’ús d’una nova maquinària)
  • Formació en idiomes per aquells llocs de treball que tinguin uns requeriments específics (nivells alts de català o d’anglès o altres idiomes) i que han de ser assolits pel normal desenvolupament de la feina.

Aquestes formacions no son voluntàries i requereixen l’assoliment dels objectius de la formació per part de cada participant.

Individual

Formació adreçada a la millora de les competències individuals de les persones tant pensant en el seu actual lloc de treball com pensant en la seva carrera futura dins l’organització.

Aquesta formació surt principalment després d’una avaluació de la persona i dins l’entrevista de devolució (PDP) que manté la persona amb el seu comandament immediat i que es realitza el primer trimestre de l’any. El cap i el col·laborador arriben al compromís de les accions a desenvolupar al llarg de l’any i quines accions formatives poden ajudar al col·laborador en el seu desenvolupament professional. 

De la mateixa manera, un treballador al llarg de l’any es pot interessar per a realitzar una formació que creu que és interessant pel seu desenvolupament professional i que mitjançant el seu comandament pot fer arribar a Direcció de Persones per a que l’aprovi i realitzar-li.   

 
Pujar