Ocupació

Perfil de la plantilla

La plantilla mitjana de 2014 va ser de 1280 persones amb una edat mitjana de 44,66 anys i on més de vuit de cada deu tenim contracte indefinit a temps complet. El personal ens distribuïm diferent segons la Divisió de negoci a la qual pertanyem, concentrant el major gruix de la plantilla a la Unitat d'Àrea, que representa el 31% del total. 

  • Qui som?

    Com estem?

  • On estem?

    Com som?

Indicadors de personal

El total d'empleats que formen plantilla és diferent segons l'època de l'any en què ens trobem. Les oscil·lacions de personal responen als nivells d'activitat dels negocis, tenint segons el negoci, temporada baixa, mitja i alta. Cal tenir present que, a partir d'octubre de 2013, s'inicia l'activitat del Park Güell.

El valor de plantilla mitjana anual representa millor els qui formem part de B:SM, donant servei a les necessitats a cada negoci.

  • Plantilla a 31 de desembre

  • Plantilla mitjana

Plantilla mitjana per divisió i any

Els contractes predominants a B:SM són els indefinits, on el 85,99% de les dones i el 86,98% dels homes de B:SM en té. D'altra banda, la jornada que gairebé tothom desenvolupa és completa, amb un 91,79% de les dones de l'empresa i un 92,34% dels homes. Es distribueixen per la totalitat de la plantilla i per gènere segons:

Condicions laborals

Quan a l'empresa es produeixen vacants, ja sigui per la creació o augment de llocs de treball, abans de realitzar noves contractacions, es realitza concurs-oposició entre el personal de la plantilla per a la seva promoció o ascens. Les bases d'aquestes són determinades i estudiades entre la Direcció de l'empresa i la representació dels treballadors en la Comissió de formació que es constitueixi i es fan públiques als canals de comunicació interna.

Paral·lelament, en aquest any 2014, hem apostat per la mobilitat funcional de les persones dins de l'organització gràcies al talent intern detectat dins l’organització.

Fent un cop d'ull als indicadors, als tres darrers anys, hem augmentat el nombre de persones presentades per promoció interna convocades tenint una ratio al 2014 de 9 presentats per promoció.

Les vacants de promocions internes han estat per a diferents llocs de B:SM: l’Anella Olímpica, Serveis Corporatius, Transports i Park Güell, distribuïdes segons la taula següent.

Respecte les noves contractacions de personal, al 2014 han estat 350 persones, 38% de dones i 62% d'homes, de les quals el 42% correspon a personal menor de 30 anys. Aquestes incorporacions distribuïdes per lloc de treball, edat i gènere són:

Durant l’últim any la rotació mitjana anual de la plantilla ha estat del -1,05%. Aquestes dades vistes per cada unitat de negoci es corresponen al que mostren les taules següents:

  • Noves incorporacions

  • Índex de rotació

 
Pujar