Salut i seguretat laboral

El Servei de Prevenció de B:SM –operatiu des de 2002–, centra els seus objectius a millorar les condicions de treball de totes les persones que formen part de l’empresa, amb el desig clau d’intentar anar més enllà de la mateixa llei.

A B:SM ens dotem d’una Carta de Compromís que defineix i unifica la política preventiva establint els criteris de servei i qualitat en matèria de seguretat i salut en el treball. Les bases de la cultura preventiva estan instaurades en cadascuna de les divisions, de manera que els fonaments de la prevenció estan consolidats com una premissa a tenir en compte en tots els àmbits de l’empresa.

El Servei de Prevenció posa a l’abast de qualsevol treballador de l’empresa els seus criteris i conceptes de prevenció, així com els processos o guies d’actuació que s’han anat creant al llarg del temps.

 • Projecte Smart PrevenZoo

  Amb l'interès d’anar més enllà en matèria de PRL vam iniciar aquest projecte el 2013 gràcies a un equip de treball multidisciplinar de personal intern, col·laboradors experts i l’empresa BJ Adaptaciones. La finalitat era de disposar, a les instal·lacions del Zoo, d’un accés immediat i actualitzat d’informació en matèria de PRL pel personal extern de manteniment.

  Hem instal·lat a tots els accessos uns codis QR amb la informació mes rellevant de la instal·lació del Zoo. S’han instal·lat 101 codis diferents amb lectura a través  d’una aplicació específica per als dispositius android de l’empresa externa. Un cop es descarrega el codi s’obre un document amb forma de fitxa que conté el croquis de la instal·lació, tipus d’accés, resum dels riscos i equips de protecció com  l’animal que l’ocupa.  

  Aquest projecte ha estat mereixedor d’una menció especial als Premis Atlante 2014.

 • Campanyes anuals i campanyes de sensibilització

  El Servei de Vigilància de la Salut pilotat per l’equip mèdic de Prevencontrol i format per un metge d’empresa i una personal DUE, han realitzat les tasques pròpies de la seva especialitat durant tot l’any 2014.   

  La Campanya de medicina preventiva ha donat lloc a la realització de 468 revisions mèdiques periòdiques i 250 revisions mèdiques inicials. Durant la tardor ha tingut lloc, com és habitual, la campanya de vacunació de la grip comú amb 48 participants.

  El pagament de material ortopèdic i de calçat especial en un únic abonament,  segons preinscripció mèdica i sempre que no sigui de seguretat, s’ha realitzat durant el mes de novembre.  Durant aquest any hem abonat 133 sabates i 39 plantilles especials al personal que ho ha requerit.

  A més, com cada any, hem dut a terme un seguit de campanyes amb la finalitat d'informar i tractar temes d'interès per al personal en matèria de salut sobre: alimentació,  exercici i envelliment saludable

  Seguretat

  Seguint amb la normativa actual, cada cop que s’obre un centre nou de treball el Servei de Prevenció, junt amb la Unitat i els Delegats de Prevenció visiten les instal·lacions per poder realitzar l’Avaluació inicial de Riscos Laborals. 

 • Comitès de seguretat i salut

  Les reunions del Comitè de Seguretat i Salut (CSS), instaurades en el Conveni col·lectiu, són un procés que permet que anem més enllà del que marca pròpiament la llei. Aquestes tenen lloc normalment amb una periodicitat mensual, representen la totalitat dels empleats i estan formades de manera paritària per un total de 10 representants entre empresa i personal de B:SM i 6 membres també amb una repartició paritària per al CSS del Zoo. Al llarg del 2014 hem realitzat 10 CSS del col·lectiu de B:SM, 5 reunions monogràfiques de seguretat i 3 de vestuari. Pel que fa al col·lectiu Zoo han tingut lloc 7 reunions, ja que responen a una altra periodicitat.

  Formació

  Al llarg de 2014 hem dut a terme 424 accions formatives referents a la formació inicial de prevenció que inclou: formació específica del lloc de treball, pla d'emergència, protocol de risc psicosocial i d'altres protocols de seguretat i/o higiene.

  Entre gener i abril es va realitzar una formació a 304 persones, personal operatiu i línia de comandament, sobre reconducció de situacions d’agressió. Formació amb que vam quedar finalistes dels Premis Atlante 2014 en la categoria de "sensibilització, informació i/o formació".

  També a l’abril i fins al juny la plantilla d’oficines, al voltant de 230 persones, va participar a l’anomenat "Taller d’esquena sana".

  El personal de grues entre maig i juny, 161 persones,  s’ha format en temes d’ergonomia en el  seu lloc de treball.

  Tot el personal de Park Güell ha rebut formació sobre el Pla d’emergència. 

Indicadors de salut i seguretat laboral

El Servei de Prevenció realitza les gestions necessàries per comunicar tots els accidents laborals al Departament de Treball, complint amb els terminis establerts. Durant el 2014 hem realitzat la gestió documental, i administrativa de 163 accidents amb baixa laboral,  14 recaigudes i 36 accidents in itinere. A més de 57 accidents sense baixa laboral i 7 assistències alienes a l’activitat laboral. 

Al 2014 l’índex d’absentisme per accident ha estat d’un 1,51%, és per això que ens plantegem com objectiu 2015 tornar a valors inferiors a l’1%.

A B:SM l’absència a la feina es justifica utilitzant un document acreditatiu de la baixa. La relació per contingència comuna ha pujat 0,72 punts en homes i 0,06 en dones, esdevenint del 4,29% i del 5,21%. Les maternitats han estat del 0,70% i les paternitats del 0,10%. Els accidents laborals, del 1,65% en homes i de l’1,23% en dones, han pujat 0,49 punts en homes i 0,60 en dones. La taxa de malalties professionals i de víctimes mortals roman constant a zero. D’aquesta manera, els percentatges totals d’absentisme entre homes i dones són de 6,03 i 7,13 respectivament, 1,22 punts més en homes i 0,12 menys en dones. L’observació d'aquests valors són producte de l'aplicació del Projecte de reducció de l'absentisme. 

 
Pujar