Resum del 2014

L’any 2014 presenta un context macroeconòmic caracteritzat per l’inici del creixement del PIB i amb expectatives de consolidació del creixement per al 2015, què ha permès en general aconseguir mantenir el nivell de serveis prestats, ocupacions de les instal·lacions i visitants, en el conjunt d’activitats que gestiona BSM.

Com a operació significativa cal assenyalar la creació per l’Ajuntament de la societat mixta Barcelona d’Aparcaments Municipals, S.A. (BAMSA), que gestionarà, en règim de concessió a 25 anys, un conjunt de 26 aparcaments municipals ubicats al perímetre central de la Ciutat. BAMSA, 60% operador privat i  40% B:SM,ha iniciat les seves operacions l’1 de novembre de 2014 amb la gestió de 15 aparcaments, que fins a la data gestionava B:SM, i anirà incorporant gradualment altres 11 aparcaments, actualment gestionats per concessionaris privats, conforme vencin les concessions actuals tal i com indica el concurs públic adjudicat per l’Ajuntament.

Al Park Güell, la regulació d’accés i els criteris de gestió i ordenació marcats pel que fa a la tipologia de visitants han permès reduir l’impacte i mantenir el nombre de visitants de la Zona Monumental en nivells assumibles per a la conservació de l’espai.  Un any després la valoració des del punt de vista de la conservació preventiva és positiva, ja que ha permès una reducció d’aproximadament el 75% de visitants a la zona regulada.  Aquesta zona ha rebut 2.598.732 visitants durant l’any 2014, resultat que se situa un 31,92% per sota del llindar màxim que fixa l’estudi de capacitat de càrrega. La regulació d’accés ha facilitat també una reducció de pressió a la zona de visita lliure, que ha quedat patent en els estudis de fluxos que s’han realitzat amb una estimació d’aproximadament 5,5 milions de visitants. Així, la reducció de visites s’ha concentrat bàsicament en la zona més monumental, la més fràgil, tal com indicava l’estudi de càrrega.

El Zoo, manté el seu milió de visitants anual i segueix amb la seva gran transformació amb el desplegament del Pla Estratègic 2012-2020. En el decurs del 2014 s’han iniciat   les actuacions previstes a la Sabana i a l’ampliació de l’espai d’orangutans, finalització es prevista pel mes de juny de 2015.

El Palau Sant Jordi recorda el 2014 per la celebració de d‘esdeveniments com els partits de vuitents i quarts de final de FIBA World Cup i el pas de cantants i grups nacionals i internacionals com Beyoncé, Michael Bublé, Elton John, Joaquín Sabina, Miley Cyrus, Enrique Iglesias, Lady Gaga, Ed Sheeran, One Republic, One Direction, David Bisbal, Malú...

 
Pujar