01/02/2019

Ampliació de l’estacionament regulat de la Zona 14

La data enviament de les targetes d’AREA acreditatives es durà a terme durant la segona quinzena de febrer

A partir del 4 de febrer s’inicien els treballs de senyalització per la implementació de la ampliació de la Zona 14 al districte de Sarrià – Sant Gervasi. Amb aquesta actuació es regularà l’aparcament a la calçada als carrers compresos dins dels límits formats pel carrer de Margenat, carrer d’Anglí (des de c. Margenat fins c. de Terré), carrer de Terré, carrer de Benedetti, carrer de la Marquesa de Villalonga, carrer de Planella (fins cantonada amb c. de Sant Joan de la Salle), carrer de Munner, carrer de l’Esperança i carrer d’Iradier (entre c. de l’Esperança i c. de Margenat) per tal que els veïns tinguin prioritat a l’hora d’aparcar i passaran a formar part de la Zona 14.

Aquesta acció d’ampliació de la Zona 14 és una resposta als suggeriments que els veïns han fet arribar pels diferents canals i a la petició traslladada pel propi Districte de Sarrià – Sant Gervasi.
Les places que es regulen amb aquesta ampliació són places Verdes (estacionament mixt resident i forà) i s’identifiquen amb pintura verda. Això significa que, amb l’objectiu de prioritzar l’estacionament dels residents, els vehicles dels no residents a la Zona 14 només podran estacionar un màxim de 2 hores dins de l’horari de regulació que indiqui el senyal vertical corresponent.

Informació als residents i data operativa de posada en marxa

Tots els residents d’aquesta ampliació que siguin titulars d’un vehicle enregistrat al seu domicili podran gaudir de la possibilitat d’aparcar com a resident de la Zona 14. Així, durant els dies vinents, els veïns de les zones ampliades rebran als seus domicilis una carta amb la targeta d’AREA que els acreditarà per gaudir dels drets d’aparcament com a resident a la Zona 14, informació relativa a la seva zona de resident i un fulletó informatiu sobre l’ús de l’estacionament com a resident.

Obtenció dels tiquets

Per obtenir els tiquets d’estacionament a la calçada com a resident, es recomana que els usuaris utilitzin l’aplicació mòbil gratuïta ONaparcar residents. Amb aquesta aplicació es poden obtenir tiquets des d’un dia i, com a màxim, fins a final d’any. En ser un tiquet digital, pot ser comprovat de forma segura i en temps real pel dispositiu del vigilant i, per tant, no és necessari la utilització de parquímetre ni col·locar cap distintiu ni tiquet en paper al vehicle.

D’altre banda per obtenir els tiquets d’estacionament a la calçada com a no resident, es recomana que els usuaris utilitzin el servei apparkB de l’aplicació smou. Aquest servei permet pagar la rotació a les places Blaves i Verdes de forma digital i obtenint un tiquet digital que permet ser comprovat de forma segura i en temps real pel dispositiu del vigilant i, per tant, no és necessari la utilització de parquímetre ni col·locar el tiquet al vehicle.
 

Calendari d'actuació
04/02 – 13/02    Pre senyalització vertical al carrer indicant les dates en que no es podrà aparcar per obres a cada carrer
14/02/ - 01/03    Actuació de senyalització horitzontal (pintura plaça Verda a la calçada), senyalització vertical (instal·lació dels senyals verticals de regulació) i instal·lació parquímetres, segons dates establertes per a cada carrer.
18/02 – 22/02    Enviament postal de les targetes d’AREA als veïns.
04/03    Activació de les zones ampliades de la Zona 14.Per a més informació i descàrrega d’aplicacions d’AREA:
barcelona.cat/AREAestacionament

Tornar al llistat de notícies

 
Pujar