29/09/2015

Barcelona és guardonada per l’areaDUM

L’Associació Europea de Parking premia la nova regulació de les zones de càrrega i descàrrega en els EPA Awards 2015 a Berlin

La Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) de Barcelona ha rebut el reconeixement de l’Associació Europea de Pàrquing (EPA) amb el premi al millor projecte en la categoria d’aparcament al carrer dels European EPA Awards 2015. El lliurament del premi ha tingut lloc en el marc del 17è Congrés d’aquesta associació que s'ha celebrat a Berlin entre els dies 23 i 25 de setembre.

L’EPA aplega a les diferents associacions de pàrquing d’Europa amb l’objectiu de facilitar la cooperació entre les organitzacions professionals d’aparcament dels diferent països, i l’intercanvi i el suport mutu d’experiències professionals.

El 16 de març es va desplegar a tota la ciutat la nova regulació de les àrees de Distribució Urbana de Mercaderies (DUM), que corresponen a les zones de càrrega i descàrrega amb aproximadament 9.000 places i l’objectiu d’actualitzar i millorar el sistema de gestió de les zones de càrrega i descàrrega, afavorint-ne l’ús adequat, una major mobilitat i implantant solucions a través de la tecnologia mòbil. S’estima que al dia es produeixen 45.000 estacionaments en aquestes zones. En aquesta nova regulació, s’han instal·lat a tota la ciutat 2.500 senyals verticals d’areaDUM. D’altra banda, B:SM ha inclòs tota la informació del nou sistema i de registre a l’app a www.areaverda.cat.

En el transcurs d’aquest període d’adaptació, i en el marc del Pacte de Mobilitat, l’Ajuntament s’ha reunit amb les empreses de transport per conèixer la seva visió del nou sistema de regulació de les àrees DUM per tal d’introduir ajustos. S’han previst noves trobades per acabar d’afinar el bon funcionament del sistema.

El 2 de novembre, l’areaDUM serà obligatòria, el disc horari deixarà de tenir validesa i serà necessari fer ús de l’aplicació areaDUM o del sistema de SMS per gestionar l’estacionament. Fins llavors, coexistiran els dos sistemes. L’Ajuntament de Barcelona i B:SM desplegaran una campanya informativa entre la ciutadania i els professionals del transport de mercaderies urbanes per donar a conèixer la nova regulació, la seva app i els avantatges que els suposa, a partir del mes d’octubre i fins a l’entrada en vigor de la obligatorietat.Tornar al llistat de notícies

 
Pujar