Ferrerets, Alytes muletensis

03/04/2017

Barcelona impulsa el nou model de Zoo

La conservació, la recerca i l’educació són els tres grans eixos sobre els quals es basarà el nou Pla Estratègic del Zoo 

L’Ajuntament de Barcelona avança cap a un nou model de Zoo. El model de futur del Parc Zoològic de Barcelona és un objectiu prioritari dins les polítiques de protecció dels animals que vol impulsar el Govern de la ciutat.

L’any 2016 l’Ajuntament va crear el grup de treball “Model de futur del Zoològic de Barcelona” que es va constituir per generar reflexió i debat, i fer una proposta el més consensuada possible que permetés crear un equipament de referència. El Zoo necessita un canvi i atès que no es tracta d’un equipament més de la ciutat, ja que tothom hi té una vinculació emocional, i alhora, acull éssers vius, els animals, és imprescindible vetllar perquè les decisions que es prenguin siguin responsables, hagin estat consensuades i tinguin continuïtat en el temps. 

Les conclusions de l’informe presentat sobre el model de futur d’aquest equipament exposa les grans línies de síntesis del model de Zoo, que recull  

els punts en comú expressats per més del 80% dels membres del grup de treball i esdevé una revisió de principis compartits. 

Els tres eixos del nou model de Zoo

La conservació, la recerca i l’educació són els tres grans eixos sobre els que s’ha de fonamentar el nou model de Zoo de Barcelona. 

El Zoo de Barcelona ha de centrar-se en la conservació, anant més enllà de les pròpies instal·lacions i projectant-se en la protecció dels hàbitats. Ha de permetre el coneixement de les espècies, dels hàbitats i dels ecosistemes, la conscienciació sobre els problemes ambientals, la conservació i l’educació, i fer-ho amb coherència científica i ètica. 

El Zoo ha de treballar en la conservació d’espècies, tant autòctones com al·lòctones, que estiguin amenaçades o en perill d’extinció, i siguin de la mateixa franja climàtica, difonent les causes que les posen en risc. 

En la mateixa línia, el Zoo ha de promoure la recerca. Una recerca en captivitat per avaluar i afavorir el benestar animal, prioritzant les espècies autòctones, i una recerca en hàbitats per tal de localitzar les causes dels problemes i donar les respostes que garanteixin la pervivència de les espècies amenaçades. Per a desenvolupar-la, el Zoo ha d’intensificar el seu treball en xarxa amb les universitats i amb altres centres de recerca. L’articulació de les actuacions amb tots els àmbits implicats en recerca permetrà millorar el benestar animal, ajudar a la conservació in situ, ampliar el coneixement de les amenaces en els hàbitats d’origen, imaginar solucions i divulgar el coneixement obtingut. 

La conservació i la recerca són prioritàries, però també l’educació, que es considera un aspecte fonamental del Zoo. Una educació que hauria de contemplar, a més de l’aspecte vivencial -especialment amb els infants i el jovent-, el coneixement de la biodiversitat, dels ecosistemes i dels hàbitats, i la presa de consciència de la seva importància i de la repercussió, sobre les altres espècies de la nostra manera d’habitar el món. Una educació que hauria d’estar vinculada a la conservació in situ, a la recuperació dels hàbitats naturals i utilitzant totes les eines actualment a l’abast.

La Fundació del Zoo, instrument per a desenvolupar el nou model

Per implantar el nou model de Zoo cal una nova governança, on la Fundació Barcelona Zoo jugarà un nou rol que ha de ser principal. La Fundació serà la institució encarregada d’impulsar  el nou model acordat i vetllar per la seva aplicació.

Per això es posarà al dia, es reforçarà, es reactivarà i dotarà de nous membres.

NOU PLA ESTRATÈGIC

Per dur a terme el nou model, el Zoo es dotarà d’un Pla Estratègic que marqui el full de ruta per convertir-lo de la realitat actual a una institució que amb vocació de servei públic que estigui millor adaptada a les noves demandes i necessitats socials, garantint així el seu futur a la ciutat.

BALANÇ 2016:

El Zoo ha rebut més d’un milió de visitants i els principals indicadors de l’activitat del Zoo de Barcelona s’han mantingut estables durant el 2016, cosa que permet fer una valoració positiva de la seva gestió.

La institució referma el seu compromís amb l’educació, la recerca i la conservació, i s’adapta a les necessitats i exigències de la societat encetant una nova etapa d’aprofundiment en aquests aspectes.

LES XIFRES:

Activitats d’educació i sensibilització:

1.007.500 Visitants

30.100 Socis familiars i individuals s del Zoo Club (100.000 persones)

60.100 Participants en activitats educatives

650 Universitaris que han fet treballs diversos al Zoo

12na Edició Premis Floquet de Neu a treballs de recerca de Batxillerat

S’ha incrementat el nombre d’activitats educatives amb nous formats per acostar la realitat de la fauna i els hàbitats naturals als infants i famílies d’una manera participativa i engrescadora. Alguns exemples han estat: “Cuida’l bé”, sobre tinença responsable d’animals, “Pensa en taronja”, sobre la dramàtica situació dels orangutans a la natura i “Cavallers del mar”, sobre els cavallets de mar i la fragilitat dels ecosistemes marins.

El Zoo mostra així, la seva potencialitat com un centre amb gran capacitat per transmetre coneixements relacionats amb la preservació de la fauna i la protecció del medi ambient, i per influir en els valors i actituds de les persones.

Activitats solidàries:

El Zoo de Barcelona és una institució solidària i des de sempre compromesa amb la societat. Per aquesta raó, ha estat tradicionalment vinculat a nombroses associacions, com a col·laborador dels projectes solidaris que aquestes duen a terme. Cada any el Zoo organitza nombroses jornades especials, accions puntuals i festes solidàries per a col·lectius amb necessitats especials, amb l’objectiu d’apropar el Zoo i el seu missatge als col·lectius més vulnerables i també per ajudar a difondre la seva realitat i a promoure la col·laboració en les seves iniciatives. 

L’any 2016, el Zoo ha facilitat l’accés al Parc i a les activitats educatives i de lleure per a infants i famílies, en tarifes reduïdes especials i gratuïtes per a col·lectius vulnerables, a més de 200.000 persones.

Activitats en recerca i conservació:

El 2016 ha portat notícies alarmants quant a l’estat de conservació d’espècies diverses i els seus hàbitats naturals a nivell global. La contribució de cada un dels centres de la xarxa mundial de zoos és cada cop més important, com manifesten els principals organismes internacionals dedicats a la conservació. En aquest àmbit prioritari de la seva activitat, el Zoo ha continuat en la línia ja consolidada de participació en programes de cria en captivitat d’espècies amenaçades, projectes de reintroducció d’espècies exòtiques i autòctones, i contribució a iniciatives relacionades amb l’estudi de la fauna i la seva protecció. 

- S’han destinat 1.606.937€ en els últims 8 anys a projectes diversos de recerca i conservació de tot el món a través de les beques i premis de la Fundació Barcelona Zoo i d’altres col·laboracions: 300.000 € el 2016.

- Reintroduccions d’espècies autòctones en situació vulnerable: 9 tortugues de rierol, 3 tortugues mediterrànies, 82 ferrerets i 2 xots.

- 94 espècies en programes de conservació i gestió de fauna amenaçada de l’Associació Europea de Zoos i Aquaris: 60% dels mamífers, 27% de les aus i 23% dels amfibis/rèptils (d’un total de 1.941 animals de 294 espècies, a 31/12/2016).

 - Naixements destacables d’espècies en perill d’extinció: entre d’altres, 3 mangabeis grisos, 2 mones aranya, 2 gaseles mohor, 1 girafa rothschild, 5 tritons del Montseny.

- Amfitrions de reunions internacionals: 16na Reunió per a la conservació de l’àrea Sahel-Sahara i Reunió anual dels experts en grans simis de l’Associació Europea de Zoos i Aquaris (EAZA).

PLA D’INVERSIONS 2017:

El Zoo no s’atura i mentre avança cap al nou model segueix el pla d’inversions previst. Per l’any 2017 hi ha aprovades una sèrie d’inversions i actuacions dins de les quals cal destacar:

- Una nova instal•lació de Quarantena integrada al servei veterinari del Zoo i que permetrà una gestió més eficaç dels riscos sanitaris de la població d’espècies facilitant el mateix temps el moviment d’animals.       

- La renovació integral del sistema de calefacció del terrari a fi de poder garantir la temperatura adequada per a les diferents espècies que hi habites.

- Finalment destacar la zona de Sabana. Durant el 2017 s'executarà la nova instal•lació pels lleons, formada pel dormitori, una zona exterior amb un llac, s'ampliarà el pati pels elefants i el pati de les girafes. Es continuarà amb la passera entre les diferents instal•lacions d'animals, urbanitzant i enjardinant els entorns d'aquests espais donant-li una continuïtat contextual i arquitectònica al conjunt el que facilitarà la difusió del missatge educatiu i conservacionista associat a l'espai Sabana.

El nou Pla Estratègic del Zoo marcarà quines seran les noves inversions i les prioritats a tenir en compte.

INCORPORACIÓ NOU DIRECTOR

L’Ajuntament de Barcelona ha proposat nomenar com a nou director del Zoo de Barcelona a Antoni Alarcon. El nou director serà el responsable d’impulsar el nou model del Zoo a partir de les conclusions del Grup de Treball, treballant amb l’equip del Zoo i presentant una proposta del disseny del nou model que validarà i impulsarà la Fundació del Zoo.

Antoni Alarcon Puerto (Barcelona, 1959) és llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona, té el Títol de Grau en Biologia i Màster en Enginyeria Ambiental pel Ministeri d’Indústria i Energia. 

Ha treballat al llarg dels anys en l’àmbit del medi ambient, la planificació i la gestió territorial i, en temes relacionats amb la recuperació d’espais oberts i l’impacte de les infraestructures. Ha col•laborat en el desenvolupament de diferents projectes de transformació del Zoo de Barcelona, la qual cosa ha permès que pogués visitar nombroses instal·lacions zoològiques d’arreu del món.

Actualment és gerent del Consorci del Besòs, entitat local constituïda pels ajuntaments de Barcelona, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet i Montcada i Reixac, i Badalona que té com a finalitat garantir la unitat de l’acció pública en el seu àmbit territorial, especialment en temes urbanístics, d’infraestructures i medi ambient. 

Ha treballat a la Mancomunitat de Municipis de l’AMB, duent a terme la gestió de les platges metropolitanes, la gestió de projectes relacionats amb la recuperació ambiental dels rius Llobregat i Besòs i altres vinculats als temes ambientals dels parcs metropolitans. Més tard, va treballar a Barcelona Regional Agencia Metropolitana de Desenvolupament Urbanístic i Infraestructures S.A. com a Director de Projectes Ambientals on posteriorment va ser nomenat Gerent Adjunt. 

Durant aquests anys ha coordinat i ha dirigit diferents projectes, on destaquen la Recuperació Ambiental del tram final del riu Besòs, projecte cofinançat per la UE, i que va suposar l’inici de la recuperació d’aquest territori amb la construcció de zones humides artificials que han permès la recuperació de la biodiversitat en aquest tram de riu tan degradat. També ha participat en la caracterització ambiental de la transformació del litoral Fòrum Besòs sobretot en la recuperació dels fons marins de Barcelona, amb la construcció del parc d’esculls artificials. Ha participat també en l’avaluació ambiental del Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona i ha coordinat diferents estudis del vessant barceloní de Collserola. 

EL ZOO CELEBRARÀ EL SEU 125è ANIVERSARI:

Aquest any el Zoo de Barcelona fa 125 anys i ho vol commemorar d’una manera especial amb un seguit d’accions que serveixin per celebrar aquest lligam amb els ciutadans i les seves inquietuds. La festa de la Mercè, quan el Zoo va obrir les seves portes per primera vegada, centralitzarà els principals actes d’aquest aniversari. 

CAMPANYA DE COMUNICACIÓ: “Som ZOO, Som LÒGICS”

El 3 d’abril es donarà el tret de sortida a una campanya de comunicació especial, tot apropant el model de futur del Zoo a la ciutadania i posicionant la Institució com a important aliat de la biodiversitat: 

Som ZOO perquè estimem els animals i

Som LÒGICS perquè darrera de cada animal hi ha un projecte

 

JORNADA ESPECIAL PER A SOCIS ZOO CLUB 

El 13 de maig se celebrarà una festa molt especial per als socis del Zoo Club (amb més de 100.000 membres) on se’ls explicarà la nova estratègia del Zoo i es presentarà al nou director.

Les activitats preparades inclouran una gimcana relacionada amb el 125è aniversari en què els usuaris localitzaran alguns elements pel Zoo i que serviran per explicar tota la tasca de conservació que fa i pot fer el Zoo de Barcelona, diversos speaker’s corners amb cuidadors, una acció de reconeixement dels socis més veterans i un concurs a xarxes socials que tindrà com a premis menús en algun dels restaurants del Zoo.

Activitats organitzades:

- Celebració al Zoo de la reunió anual del Comitè Español de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN). La delegació espanyola d’aquest prestigiós organisme internacional, del qual el Zoo de Barcelona és membre, celebrarà a Barcelona la seva reunió anual i el Zoo hi participarà com a entitat amfitriona.

- Primera edició del Premi Especial 125è Aniversari dotat amb 7.500€ per al millor projecte de recerca i conservació dels que han estat atorgats per la Fundació Barcelona Zoo en els cinc anys anteriors.

- Activitats diverses al Zoo per donar a conèixer la seva història, la tasca que fa en favor de la conservació i les espècies que hi viuen: xerrades, tallers, contes, material educatiu.

- Casal especial 125è aniversari en col·laboració amb altres espais de la Ciutat.

- Concurs de dibuix adreçat a participants de totes les edats.

- Edició d’un segell commemoratiu personalitzat, en col·laboració amb el Gremi de Filatèlia i Numismàtica de Catalunya.  

Tornar al llistat de notícies

 
Pujar