07/10/2020

B:SM inicia el seu Pla de Mobilitat

El Pla permetrà optimitzar la mobilitat a la companyia una vegada que, com a conseqüència de la pandèmia del Coronavirus, hem hagut de modificar els nostres desplaçaments

A B:SM apostem per afavorir una mobilitat sostenible i segura a la ciutat, raó de ser de les nostres activitats, amb l’ambientalització flotes i també amb els desplaçaments del nostre personal. És per això que s’han iniciat els treballs per a conèixer quins són els hàbits de mobilitat de les persones que en formen part. D’aquesta manera es podrà fer un diagnòstic que ens permetrà optimitzar la mobilitat de la plantilla, clients, clientes i ciutadania, una vegada que, com a conseqüència de la pandèmia del Coronavirus, hem hagut de modificar els nostres desplaçaments.

Així, B:SM s’alinea amb les accions de la Declaració d’emergència climàtica, i donem compliment a la normativa vigent (decret 152/2007 de la Generalitat de Catalunya) que estableix l'obligatorietat d'elaborar Plans de desplaçament d'empresa per a aquells centres de treball d'administracions públiques i d'empreses públiques amb més de 200 treballadors i treballadores propis o externs. També va en línia amb el Pla director de mobilitat de Barcelona, que estableix el Pla de Mobilitat com un dels seus eixos d'actuació poder garantir l'accés sostenible als centres de treball.

Els treballs s'iniciaran amb la realització d'una enquesta d'hàbits de mobilitat associats a la feina, totalment anònima, que es farà arribar properament a tota la plantilla de BSM. Tot i que l’obligatorietat és pels centres de treball de més de 200 persones, l'enquesta es dirigeix a tots els treballadors i treballadores, ja que les mesures que se’n derivin donaran resposta a la realitat de tots els centres de treball.

Tornar al llistat de notícies

 
Pujar