01/02/2021

Constituït el Comitè Científic i d’Ètica de l’Ajuntament en relació amb el Zoo de Barcelona

La creació d’aquest òrgan consultiu dona compliment a la modificació de l’Ordenança de Protecció, Tinença i Venda d’Animals de Barcelona, que es va aprovar el 2019, juntament amb el Pla Estratègic del Nou Model de Zoo de Barcelona

El Comitè està format per 9 homes i 6 dones independents, tots ells d’àmplia experiència i coneixements científics sobre recerca, conservació i gestió de la biodiversitat, sobre el benestar animal i la seva gestió en parcs zoològics, amb vocació multidisciplinària

Constituït el Comitè Científic i d’Ètica (CCE) de l’Ajuntament de Barcelona en relació amb el Zoo, format per una quinzena d’experts independents en conservació i gestió de la biodiversitat i en benestar animal. Es tracta d’un òrgan col·legiat consultiu, adscrit a la tercera Tinència d’Alcaldia, àrea competent en matèria de protecció dels animals. La creació d’aquest nou òrgan consultiu té lloc en compliment de la modificació de l’Ordenança de Protecció, Tinença i Venda d’Animals de Barcelona, que va tenir lloc el juliol de 2019.

En concret, la modificació de la disposició addicional 4a de l’ordenança, sorgida d’una iniciativa ciutadana, es va aprovar juntament amb el Pla Estratègic que configura un Nou Model de Zoo amb l’horitzó 2031, i que aspira a convertir progressivament el Zoo de Barcelona en un referent mundial de la recerca, la conservació de la fauna i l’educació en valors de respecte a la natura. El nou model de Zoo prioritza la conservació de les espècies més amenaçades, i en especial, les pròpies de la fauna autòctona i de la mediterrània.

La primera reunió del Comitè Científic i d’Ètica, presidida per la Tercera Tinent d’Alcaldia, Laia Bonet, celebrada ahir a la tarda, ha servit per presentar els i les membres del Comitè. També ha permès compartir l’esborrany de Reglament de funcionament d’aquest òrgan, que suposarà una millora de la transparència i la participació en la implantació del Nou Model de Zoo.

Les funcions del Comitè, tal com estableix l’ordenança que el crea, seran:

1)    Emetre dictàmens sobre la situació dels animals del Zoo de Barcelona per a la seva  derivació
2)    Vetllar per la correcta aplicació dels criteris en què es pugui produir la cria o reproducció en captivitat
3)    Elaborar dictàmens per a l’aprovació de projectes d’hàbitat i d’espècie, i vetllar per llur correcta aplicació

El Comitè podrà ser requerit per emetre d’altres informes o dictàmens en matèria de la seva expertesa sobre recerca, conservació i benestar animal.

El CCE està format per 9 homes i 6 dones independents, tots ells d’àmplia experiència i coneixements científics sobre la recerca, la conservació de la biodiversitat, el benestar animal, amb vocació multidisciplinària.

 • Pere Puigdomènech: Professor d’Investigació del CSIC al Centre en Agrigenòmica (CRAG)
 • Marta Legido: Veterinària Clínica    
 • Marita Giménez Candela: Catedràtica de la UAB, Dret Animal
 • Lydia Chaparro Elias: membre del Consell de Convivència, Defensa i protecció dels animals, especialista en l’àmbit de Biologia marina
 • Xavier Manteca: Catedràtic de Ciència dels Animals i dels Aliments UAB
 • Montserrat Colell Mimó: Professora i investigadora en Primatologia. UB
 • Jose Domingo Rodriguez-Teijeiro: Catedràtic de Zoologia UB
 • Ricard Casanovas Urgell: Cap del Servei de Fauna i Flora, Departament de Territori i Sostenibilitat
 • Jordi  Ruiz- Olmo: Subdirector General d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
 • Lluis Cardona: Professor de Zoologia UB
 • Jaume Bertrantpetit:    Catedràtic d’Antropologia UPF
 • Cristina Pujades: Investigadora de Ciencies Experimentals de la Salut UPF
 • Jaume Fatjó: Director de la Càtedra Fundació Affinity Animals i Salut.UAB
 • Daniel Guinart: Direcció del Programa de Conservació de la Reserva de la Biosfera i Parc Natural del Montseny
 • Paula Casal: Investigadora del ICREA UPF

L’Ajuntament de Barcelona- esperonat també pel Patronat de la Fundació Barcelona Zoo- ha fet un esforç per garantir la màxima paritat dels i les membres, tenint en compte la limitació que suposa el fet que hi ha membres institucionals que van associats al càrrec que desenvolupen i que, en aquest cas, són homes. També ha lamentat que la posada en marxa del Comitè Científic i d’Ètica s’hagi fet amb alguns mesos de retard a causa de les circumstàncies de la pandèmia.


Tornar al llistat de notícies

 
Pujar