22/09/2016

Dos dofins del Zoo de Barcelona es traslladen a l’Oceanogràfic de València

El trasllat, recomanat pel Programa Europeu de Conservació (EPP) d’aquests dofins mulars -espècie vulnerable en la regió de la Mediterrània-, respon al requeriment del Zoo de Barcelona per tal de cobrir les necessitats per edat i sexe de la Leia i el requeriment adaptatiu d’en Kuni

Dos dofins del Zoo de Barcelona han estat traslladats a l’Oceanogràfic de València en règim de préstec de cria. Aquest moviment respon a les recomanacions suggerides pel Programa Europeu de Conservació (EEP) d’aquesta espècie amb l’objectiu que els animals puguin continuar el seu cicle biològic. Els dofins traslladats són la Leia, una femella de 12 anys, i el Kuni, un mascle de 10 anys, ambdós nascuts a Barcelona. Els dofins segueixen formant part dels animals del parc zoològic ja que amb el conveni amb l‘Oceanogràfic es fa una cessió temporal per 10 anys.

Cuidadors del Zoo de Barcelona estaran presents a València per acompanyar als animals en el seu procés d’adaptació al nou grup. L’Oceanogràfic és un centre equipat amb cinc piscines que contenen 26 milions de litres d’aigua, i la principal té una profunditat màxima d’onze metres. Les característiques del nou espai facilitaran la integració de la Leia, necessària per edat i sexe, i la del Kuni.

El grup actual de dofins del Zoo de Barcelona, després del trasllat de la Leia i el Kuni, està conformat per una femella, l’Anak, i tres mascles, el Blau, el Tumay i el Nuik. Es tracta de dofins mulars, una de les espècies més freqüents a les nostres zones costeres, però amenaçada en el seu medi natural i catalogada com a espècie vulnerable en la regió Mediterrània, per la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura  (UICN).

Conservació i benestar animal

Aquest nou vincle amb l’Oceanogràfic de València servirà també per establir un intercanvi regular de coneixements entre cuidadors dels dos centres sobre diferents aspectes relacionats amb l’enriquiment conductual, l’entrenament i la recerca, amb beneficis per a ambdues institucions.

Un equip format per tècnics del Zoo de Barcelona i de l’Oceanogràfic han participat en aquest  tipus de trasllat, que s’ha produït satisfactòriament seguint les bases previstes del Programa Europeu de Conservació (EEP), del qual en són membres les dues institucions. L’EPP governa les organitzacions que en formen part i marca les normes i els criteris de funcionament, prioritzant el benestar animal, tot respectant els drets de cada institució. 

Els programes que porta a terme l’EPP tenen com a objectius garantir la conservació de les espècies i el seu benestar. Sense aquest treball en xarxa de totes les institucions incloses en l’EEP no seria possible assolir aquests objectius, essencials per possibilitar futures reintroduccions als hàbitats d’origen i evitar així la necessitat de recórrer a la incorporació d’animals nascuts en llibertat.

L’Oceanogràfic de Valencia, com el Zoo de Barcelona, tenen com objectiu garantir el benestar dels animals de les seves instal·lacions. Els programes d’enriquiment psíquic i de comportament estan orientats a garantir el benestar i la millora de les relacions socials dins d’un grup d’animals. 

Així, els centres que treballen sota aquests requeriments, en els darrers anys, s’estan esforçant per trobar el millor equilibri entre aquestes pràctiques de socialització necessàries pel benestar i la visualització dels animals. Tant el Zoo de Barcelona com l’Oceanogràfic són institucions que compten amb grans professionals que estan al dia dels darrers debats d’actualitat i de les millors pràctiques dins d’aquest àmbit. 

Grup de Treball pel Treball del Zoo

Per al govern de la ciutat, impulsar el debat sobre el model del futur del Zoo és un objectiu prioritari dins de les polítiques de protecció dels animals i respon al seu compromís de fer-ho en un marc de diàleg i amb el treball conjunt entre totes les persones i des de visions plurals. La voluntat del grup de treball és posar de relleu aquesta pluralitat, aportant visions i propostes fruit de les experiències i coneixements de les persones que en formen part. 

El grup de treball pel futur del Zoo està integrat per diferents organitzacions, experts, científics, representants de tots els grups polítics de l’Ajuntament i representants del comitè d’empresa i equips tècnics del Zoo. L’objectiu del grup de treball és definir i implantar un nou model de parc zoològic, adaptat a les necessitats actuals de la ciutadania i basat en el màxim benestar dels animals, potenciant la funció pedagògica i educativa que han de tenir aquests espais.

Tornar al llistat de notícies

 
Pujar