21/01/2020

El Bicing creix i arriba a nous barris, augmentant estacions i fins a 1000 bicicletes elèctriques més

Es col·locaran 97 noves estacions a tota Barcelona, i s’arribarà a 11 nous barris que fins ara no disposaven del servei. L’increment més important es donarà als districtes d’Horta-Guinardó, Nou Barris, Sants-Montjuïc, Gràcia i Sant Martí

Es millora el servei que rep l’usuari amb més estacions i una major cobertura en el territori, amb més oferta de bicicletes elèctriques, fins a 1.000

L’ús del Bicing ha augmentat un 9% des de la implantació del nou servei

Els usos de la bicicleta elèctrica superen, de mitjana, els usos de la mecànica

El Bicing segueix creixent després de la implantació del nou sistema, que ha portat un model més modern i versàtil a Barcelona, emmarcat dins de l’estratègia del Govern municipal de continuar promovent la mobilitat sostenible a la ciutat.

Avui comença la segona fase de desplegament del nou Bicing que arribarà a 11 nous barris on fins ara no disposaven de servei i on s’instal·laran de 22 noves estacions. A més, s’augmentarà fins a 75 el nombre d’estacions a la xarxa actual a les zones on hi ha més demanda. La implantació es farà de manera progressiva durant els primers mesos de l’any i fins avui 50 estacions ja han estat preinstal·lades.

D’aquesta manera, en total, s’instal·laran 97 noves estacions per millorar el servei que reben els usuaris i oferir una major cobertura territorial.  S’arribarà al total de 519 estacions repartides per tota la ciutat, que comptaran amb 7.000 bicicletes, de les quals 2.000 seran elèctriques.

Nova distribució territorial

Hi haurà un augment d’estacions a tots els districtes de Barcelona reduint les diferències de cobertura territorial entre districtes, afavorint al màxim la intermodalitat i donant servei a zones d’alta demanda. L’increment més important es donarà a Horta-Guinardó (21), Nou Barris (16), Sants-Montjuïc (12),  Gràcia (11) i a Sant Martí (10). Les noves estacions permetran cobrir barris on fins ara el Bicing no arribava com La Marina del Prat Vermell, Vallcarca i els Penitents, la Salut, la Vall d’Hebron, la Clota, Canyelles, les Roquetes, Verdum, la Trinitat Nova, Ciutat Meridiana.

Es dobla el nombre de bicicletes elèctriques

 Al final de la segona fase d’implementació, el servei comptarà amb 2.000 bicicletes elèctriques. Es dobla el nombre de bicicletes elèctriques previstes (1.000 unitats) inicialment atès la bona acollida d’aquesta bici entre els usuaris. Aquest nombre es podrà augmentar si és necessari amb la transformació de bicicletes mecàniques. L’encert del nou sistema és tenir un model de bicicleta de xassís únic.     

La distribució de les noves estacions quedarà repartida de la manera següent:


 
Balanç del nou Bicing

El Bicing augmenta un 9% els usos. Una vegada ha finalitzat el període de transició de l’antic servei a l’actual, la mitjana d’usos del Bicing ha augmentat un 9% respecte de l’any anterior, aconseguint un increment d’1.161.847 usos durant l’any 2019.

El Bicing arriba als 50.800 usos/dia puntualment en dies feiners. La mitjana d’usos en dies feiners és de 44.808 vs. 43.072 el 2018; és a dir, més 1.000 usos al dia d’increment.

La bicicleta elèctrica supera la mecànica en usos. La mitjana d’usos per bici/dia és de 6,01 en el cas de les mecàniques. Les elèctriques tenen una mitjana de 9,27 usos per bici/dia (amb puntes de 13-14 usos/dia)
El nombre d’abonats augmenta des de gener. El nou Bicing registra un total de 113.796  usuaris a 31 desembre 2019, 11.000 més que l’any anterior.

Ús del mòbil: 35% dels viatges es fan ja mitjançant l’smartphone

Canvi dels usos de mobilitat i noves demandes.  El canvi de sistema del servei ha comportat també un canvi dels usos de mobilitat en bicicleta i un repte clar de la planificació. El fet de oferir la bicicleta elèctrica en les noves estacions híbrides (mecàniques- elèctriques) ha incrementat la oferta i la demanda d’aquesta modalitat. Així, els usuaris han canviat els orígens i les destinacions del seus viatges i tornaran haver canvis amb l’arribada del servei a nous barris. Aquests nous requeriments han impulsat el redisseny de la planificació amb la incorporació d’un software predictiu de la demanda per millorar el servei.

Satisfacció i perfil de l’usuari

Els usuaris han expressat la seva valoració del servei amb una puntuació de 6,9 a l’ISC 2019 (Índex de Satisfacció del Client), l’any de la transició de sistemes.

Els aspectes millor valorats a l’enquesta han estat: l’horari del servei (8,2), estat del manteniment de les estacions (8,0), la comoditat i l’ergonomia (7,7) i l’adequació del model a l’ús (7,4)
L’enquesta desvela que el 46,2% dels usuaris són dones i el 53,8% homes.

La persona usuària tipus té edat compresa d’entre 25 i 34 anys, abonada al Bicing per ser un mitjà de transport sostenible, que opta per la bicicleta elèctrica com a primera opció, i que fa ús del servei setmanalment entre 1 i 5 vegades, principalment per anar i tornar de la feina.

Altres dades d’interès

APP:
2018 mitjana de 9.320 descàrregues mensuals
2019 mitjana de 19.960 descàrregues mensuals

Km sostenible. Mitjana mensual de km que recorre una bicicleta:
Mecànica ................338 km
Elèctrica...................739 km

Les visites mensuals al web s´han multiplicat per 2:
2018 mitjana mensual de 57.737 visites
2019 mitjana mensual de 130.778 visites

Tornar al llistat de notícies

 
Pujar