07/06/2019

El Bicing posa a disposició els seus actius de patrocini

Una vegada ha finalitzat el procés de transició, el Bicing busca marques que vulguin associar-se amb un servei transformador de la mobilitat a la ciutat assolir l’excel·lència envers la ciutadania

Els actius que es liciten varien en funció de la modalitat i van des del patrocini integral de tot al servei, les bicicletes mecàniques o elèctriques i les estacions


El nou Bicing ja s’ha desplegat de manera íntegra a Barcelona després de finalitzar el procés de transició iniciat el passat gener. El nou servei ha significat una substitució integral del sistema antic, que s’ha modernitzat completament amb un nou model de bicicletes, més ergonòmiques i amb més prestacions, i ha comportat també un canvi en el paisatge de la ciutat.

Una vegada finalitzat el procés de transició, l’objectiu de Barcelona és poder posar el Bicing al servei de la ciutadania en les millors condicions de qualitat, confort i seguretat, assegurant un servei sempre disponible i el millor funcionament tècnic de les bicicletes. En aquest sentit, l’obtenció de patrocini pot col·laborar en un bon grau a assolir aquesta excel·lència, per mitjà de les aportacions econòmiques del patrocinador o patrocinadors, que vulguin associar-se amb un servei transformador de la mobilitat a la ciutat per assolir l’excel·lència envers la ciutadania.

En el plec de condicions s’estipulen diferents modalitats de patrocini en funció dels acords que es puguin arribar a establir. Així, un primer lot admet tres possibilitats: optar per patrocinar les 6.000 bicicletes mecàniques, o bé les 1.000 bicicletes elèctriques o, directament, optar pel conjunt total del servei amb 7.000 bicis i incloent-hi la totalitat de les estacions, fins a 521 en un futur. L’import del primer lot estaria entre els 650.000 euros i els 1,2 milions d’euros anuals, depenent de la variant.

El segon lot fa referència a les estacions actuals, fins a 404, i es podrà optar a diferents paquets de patrocini, amb un mínim d’una estació i un màxim de 30 per marca, i representarà un import anual mínim de 35.000€.  
Amb el nou Bicing, s’aporta més servei i de més qualitat, ja que està disponible 24h al dia, els 365 dies de l’any, ofereix més cobertura territorial, arribant a la totalitat de barris de la ciutat, augmenta el nombre de bicicletes, tant mecàniques com elèctriques, i ofereix millores tecnològiques a l’usuari. D’aquesta manera, el Bicing es consolida un model d’èxit pioner al món i com a referent internacional en l’àmbit dels bikesharing.


Tornar al llistat de notícies

 
Pujar