30/10/2015

El disc horari desapareix de les areaDUM a partir del 2 de novembre

El control dels temps d’estacionament de les zones de càrrega i descàrrega es realitzarà exclusivament a través de l’app areaDUM o SMS

Fins al 27% del total operacions diàries a les zones d’areaDUM es gestionen ja a través de l’aplicació i el sistema d’SMS

A partir del pròxim 2 de novembre l’areaDUM finalitzarà el seu desplegament i el disc horari deixarà de tenir validesa i serà necessari fer ús de l’aplicació areaDUM o del sistema de SMS per gestionar l’estacionament en les zones de càrrega i descàrrega. Fins ara, coexistien els dos sistemes per tal d’afavorir l’adaptació dels usuaris. La implementació de l’areaDUM va començar el passat 16 de març, amb una cobertura aproximada de 9.000 places i l’objectiu d’actualitzar i millorar el sistema de gestió de les zones de càrrega i descàrrega, afavorint-ne una major mobilitat i implantant solucions a través de la tecnologia mòbil. S’estima que al dia es produeixen 45.000 estacionaments en aquestes zones, un 20% de les quals ja es gestiona amb l’app o el sistema d’SMS, arribant en dies puntuals fins al 27%.

En el transcurs d’aquest període d’adaptació, i en el marc del Pacte de Mobilitat, l’Ajuntament s’ha reunit amb les empreses de transport i els col·lectius professionals. Això ha permès conèixer la seva visió del nou sistema de regulació de i d’introduir ajustos i millores en el seu funcionament. Entre les millores es troba la possibilitat d’anular una sanció per sobrepassar el límit de temps d’estacionament, que queda diferenciada d’una infracció comesa per la manca d’utilització de l’aplicació areaDUM. En aquest cas, l’usuari pot anul·lar la denúncia a qualsevol parquímetre previ pagament d’una penalització.

A través del diàleg amb les empreses i els col·lectius professionals també han sorgit noves funcionalitats que milloren l’app: un avís sonor de finalització del temps d’estacionament, una millora en la geolocalització, s’han ampliat el número de vehicles que es poden utilitzar als comptes de flota i s’ha habilitat una opció que permet mantenir l’app oberta sense haver d’introduir cada vegada la contrasenya.

L’areaDUM té vigència a les zones regulades per l’AREA (marcades al mapa en taronja), en les zones de càrrega i descàrrega que quedin fora de la regulació d’areaDUM el funcionament seguirà sent com fins ara, sense necessitat d’usar el disc horari.

Un estudi realitzat per B:SM mostra que hi ha una relació directe entre els usuaris que fan un ús intensiu de l’areaDUM i els que més utilitzen l’app: a major intensitat d’estacionament major probabilitat de fer ús de l’app. Un 90% dels usuaris registrats estacionen en areaDUM diària o setmanalment, i un 86% gestionen aquest estacionament sempre o quasi sempre a través de l’aplicació. A part, un 10% utilitzen l’alternativa dels SMS.

Dels usuaris que encara no estan registrats a l’app i que, per tant, encara utilitzaven el disc horari, el 58,7% fa un ús intensiu de l’areaDUM (amb més de 20 estacionaments setmanals). Els usuaris d’areaDUM que no utilitzen l’aplicació o el sistema alternatiu d’SMS no ho fan, majoritàriament, per desconeixement (47%). 

Premi al millor projecte d’aparcament a Europa

L’Associació Europea d’Aparcaments (EPA), en el congrés celebrat a Berlín al setembre passat, va reconèixer l’areaDUM amb el premi a millor projecte europeu en la categoria d’aparcament al carrer dels European EPA Awards. El jurat internacional, que havia estat a Barcelona valorant el projecte in situ, va destacar la major mobilitat i rotació dels vehicles que fan ús de les zones de càrrega i descàrrega, i la introducció de la tecnologia mòbil com a punts clau a l’hora de guardonar a l’areaDUM per sobre dels altres projectes nominats.

L’EPA aplega a les diferents associacions de pàrquing d’Europa amb l’objectiu de facilitar la cooperació entre les organitzacions professionals d’aparcament dels diferent països, i l’intercanvi i el suport mutu d’experiències professionals.

Gestió de l’estacionament a través del mòbil

L’aplicació gratuïta areaDUM, disponible Android i iPhone, permet evitar multes innecessàries gràcies al seu sistema d’avisos, que es pot configurar segons les necessitats de l’usuari per a que doni un avís del temps que queda per finalitzar l’estacionament. L’aplicació també ubica el vehicle en un mapa, ofereix un registre detallat de totes les operacions i informa sobre les novetats de l’AREA. En cas d’incidència en la gestió, l’app disposa d’un canal comunicació còmode, ràpid i directe entre l’usuari i el servei d’atenció al client, que respondrà qualsevol dubte de forma personalitzada i en un període màxim de 48 hores. També s’ha habilitat el telèfon 902.20.21.21.

En el cas de no disposar d’un smartphone, s’ha habilitat com a alternativa un servei d’SMS a través del qual també es podrà gestionar l’estacionament a l’areaDUM. L’usuari haurà d’enviar un SMS al 217010 amb el text següent: “DUM (espai) matrícula (espai) CODI ZONA”. La matrícula s’haurà d’escriure sense espais ni guions i el codi de la zona es trobarà indicat de manera clara a la senyalització vertical. Una vegada enviat, es rebrà un SMS de confirmació amb l’horari màxim d’estada. El cost de l’SMS dependrà de cada operador segons contracte, i per a alguns usuaris fins i tot podrà resultar gratuït.

Fes clic aquí per veure uns tutorials sobre el funcionament de l'aplicació.

Distribució Urbana de Mercaderies (DUM)

El desplegament de l’areaDUM s’emmarca dins dels eixos del Pla de Mobilitat Urbana (PMU), que té com un dels objectius la millora de la Distribució Urbana de Mercaderies mitjançant una millor gestió de l’eficiència i l’eficàcia de la càrrega i la descàrrega a Barcelona.

Cal tenir en compte que la distribució urbana de mercaderies suposa un repte logístic tant pels responsables de mobilitat de la ciutat com pels distribuïdors, que es troben amb espais complexes per l’entrada i sortida de vehicles. Alhora, és necessari compatibilitzar aquesta distribució amb la resta d’usos de la ciutat.


Tornar al llistat de notícies

 
Pujar