29/07/2020

El Port Olímpic avança en la transformació cap al nou model

El Govern Municipal es reuneix amb els grups municipals i les diferents entitats i actors vinculats al Port per fer seguiment de la gestió municipal, iniciada el passat mes d’abril, i repassar els projectes que es licitaran properament

S’han explicat els projectes més immediats: els reforços dels dics de recer, el nou accés des de l’avinguda del Litoral, l’adequació dels locals del Moll de Mestral, la rehabilitació integral del Centre Municipal de Vela i la rehabilitació integral dels locals i pallols del Dic de Recer i la seva urbanització

Malgrat la situació sanitària excepcional, la gestió municipal va iniciar-se el passat 3 d’abril tal i com estava previst, amb la implantació dels nous sistemes tarifaris i de gestió

S’ha treballat per fer del Port Olímpic un espai més segur i adequar-ne les seves instal·lacions a la situació sanitària actual, i aquestes mesures s’han vist avalades amb l’assoliment de la certificació Global Safe Site Excellence, que valida la correcta implementació dels procediments de prevenció higiene, seguretat, neteja i desinfecció exigits


El dimarts 28 de juliol es va celebrar la Comissió de Seguiment del Port Olímpic, on s’ha donat compte de la situació actual, una vegada el 3 d’abril va iniciar-se la gestió municipal de l’espai basada en el que estableix el Pla Director Estratègic. S’ha repassat el calendari de les actuacions més prioritàries per tirar endavant el full de ruta del Port del futur: integrat amb la ciutat a través d’una reforma integral de l’espai públic, amb una millora de la infraestructura portuària i un nou model d’usos i activitats que deixi enrere l’oci nocturn i aposti per l’economia blava, l’esport i la restauració de proximitat.

Aquestes actuacions s’emmarquen en el Pla Director Estratègic del Port Olímpic, i en el desenvolupament en paral·lel del Màster Pla del Port Olímpic. El document proporciona el marc conceptual per orientar la reforma, el creixement i l’ús i el desenvolupament futur del Port. Inclou una anàlisi i diagnosi de l’estat actual, així com la definició d’un nou model i les propostes d’actuació que se’n deriven des de múltiples punts de vista com la mobilitat i l’accessibilitat, les infraestructures, els usos, el medi ambient i la sostenibilitat i fins i tot la perspectiva de gènere.

La comissió ha estat liderada pels tinents d’alcaldia Jaume Collboni i Janet Sanz, i ha comptat amb la presència de representant de diverses àrees del Govern Municipal, –Ecologia Urbana, Economia, Recursos i Promoció Econòmica, l’Institut Barcelona Esports (IBE), Direcció de Turisme, els Districtes de Sant Martí i Ciutat Vella i les empreses municipals vinculades al projecte: B:SM, BIMSA, BR i BASA–, els grups polítics municipals, la Federació d’Associació de Veïns i Veïnes de Barcelona, les Associacions de Veïns de la Vila Olímpica i de la Barceloneta, l’Associació de Bars, Restaurants i Oci del Port Olímpic de Barcelona (Abroport), el Gremi de Restauració de Barcelona, el Club de Mar Port Olímpic, els amarradors i altres entitats vinculades al Port Olímpic.
 
Inici de la nova gestió municipal

L’inici de la gestió municipal ha suposat la integració del personal de Pobasa, antiga gestora Port Olímpic, a Barcelona de Serveis Municipals (B:SM), que és qui, per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona i en virtut de l’acord del Consell Plenari de l’Ajuntament de març de 2019, duu a terme la gestió, explotació, manteniment, adequació i administració del Port. Durant aquest temps, des del 3 d’abril, s’ha realitzat també la integració tecnològica amb B:SM, a més de la integració al sistema d’atenció al client de B:SM.

Una de les principals premisses en l’inici de la gestió municipal era la de mantenir l’activitat del port i fer-la compatible amb les obres que havien d’esdevenir. És per aquest motiu que el primer projecte que es va licitar és el del nou accés, per propiciar que hi hagi dos accessos diferents mentre durin les obres i garantir la menor afectació possible a l’activitat portuària.

Amb el mateix objectiu, el del manteniment de l’activitat, s’han realitzat els contractes de continuïtat amb els ocupants dels locals, fins a l’inici de les obres. Així mateix, s’ha incrementat la seguretat a tot l’àmbit del Port reforçant la zona del Moll de Mestral, i s’ha iniciat la comercialització dels amarraments, amb contractes de curta durada, prioritzant les embarcacions de menor eslora i amb bonificacions en funció de la contaminació del vehicle.

Amb motiu del context sanitari actual, s’ha realitzat un esforç per adequar les instal·lacions del Port Olímpic i les mesures preses s’han vist avalades amb l’assoliment de la certificació Global Safe Site, que assegura la correcta implementació dels procediments de prevenció, higiene, seguretat, neteja i desinfecció exigits davant la pandèmia del coronavirus. La certificació s’ha obtingut en la seva qualificació Excellence, el que implica no només l’acompliment de les mesures sanitàries dictaminades, sinó que també s’han fet assajos de superfície de mostres preses a les instal·lacions que verifiquen la desinfecció i neteja de l’espai.

La certificadora independent Bureau Veritas ha estat l’encarregada d’auditar i avaluar la correcta implementació de mesures i protocols de protecció, validant el compromís del Port i de B:SM i certificant que els mecanismes d’actuació davant la pandèmia són eficaços, els màxims que es poden establir segons la normativa en matèria de prevenció.

Aquestes accions s’emmarquen en el projecte BCN Safe City, que té com a objecte garantir mesures d’higiene i salut per oferir confiança i seguretat als espais de la ciutat. La finalitat principal de BCN Safe City és que totes les activitats, establiments i serveis relacionats amb el turisme i els visitants estiguin preparats per donar seguretat davant el coronavirus, establint un canal d’informació, transmetent confiança i seguretat al visitant i afavorint un clima de transparència.

Adequació integral del Port. Estat dels projectes ja licitats

A la comissió d’avui s’ha fet seguiment d’aquells projectes i obres que ja es van presentar a la reunió del passat 26 de febrer. En compliment dels acords establerts, la primera actuació que es durà a terme al Port Olímpic i que actualment està en fase d’adjudicació, és la Rehabilitació del Dic de Recer, on s’han d’executar millores per garantir la seguretat i la correcta funcionalitat del Port, així com per solucionar els problemes d’ultrapassament que pateix la infraestructura. S’actuarà per reforçar conjuntament el Dic de Recer i els quatre dics submergits que el protegeixen per la banda mar, i està previst que les obres comencin la pròxima tardor i durin uns 18 mesos. El pressupost és de 10,6 milions d’euros.

Els altres dos projectes ja licitats són, per una banda, la millora del dic de l’Escola de Vela, que s’ampliarà i es reforçarà amb blocs de formigó per millorar-ne l’estabilitat. El projecte es troba actualment en procés de redacció i la previsió és poder començar les obres la tardor de 2021 i durin uns 3 mesos, amb una inversió de 520.000€.

D’altra banda, el nou accés que connectarà l’avinguda del Litoral amb la cota inferior del Moll de Mestral, una obra imprescindible per garantir la bona convivència de les obres amb la vida quotidiana del Port Olímpic, i que també connectarà l’aparcament B:SM de Litoral-Port. Actualment es troba en licitació la redacció del projecte per tal d’iniciar les obres a principis de 2022, amb una inversió de 2,74 milions d’euros.

Nous projectes de remodelació: Moll de Mestral, Centre Municipal de Vela i urbanització del Dic de Recer
Quant a altres actuacions, s’han explicat els projectes més immediats: l’adequació dels locals del Moll de Mestral, la rehabilitació integral del Centre Municipal de Vela i rehabilitació integral dels locals i pallols, així com la seva urbanització al Dic de Recer.

El primer dels avantprojectes és el de l’adequació dels locals del Moll de Mestral. Tal com estableix el Pla Director, la reforma integral del Moll de Mestral permetrà ubicar-hi els locals d’economia blava, que permetran impulsar l’economia fent front a les amenaces del canvi climàtic i creant oportunitats econòmiques innovadores i sostenible.

L’economia blava, representa una oportunitat per aprofitar els recursos del mar Mediterrani d’una forma sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Entesa com una economia circular, no contaminant, eficient en l'ús dels recursos i basada en models de producció i consum sostenibles, l’economia blava millora el benestar i equitat social, generant valor econòmic i ocupació, i reduint significativament els riscos ambientals i l'escassetat ecològica.

A banda de l’adequació dels locals, està previst també habilitar un espai de passeig que pacifiqui la zona, amb la instal·lació d’una pèrgola que generarà un espai pensat per l’estada i el gaudi de la ciutadania, amb zones verdes i zones d’ombra. El projecte comptarà amb una inversió de 3,96 milions d’euros.
 
L’Ajuntament segueix el procés de recuperació dels locals d’oci nocturn del Moll de Mestral del Port Olímpic realitzant els tràmits jurídics i administratius corresponents. A dia d'avui, l’Ajuntament té confirmat el retorn de 4 locals –2 ja han lliurat les claus i 2 més han manifestat la seva voluntat de lliurar-les properament–. A més, s’estan responent les al·legacions presentades per part de 27 locals més en el marc dels expedients que s’han incoat. Tant la Guàrdia Urbana com Mossos estan treballant per garantir que els locals respectin l'horari i acompleixin la normativa actual.

La rehabilitació del Centre Municipal de Vela és el segon dels avantprojectes que s’han explicat a la comissió d’avui. En base al programa funcional desenvolupat amb l’Institut Barcelona Esports (IBE) s’ha realitzat una proposta per habilitar l’espai adequant-se a les necessitats del Centre, pel que fa a la formació i la pràctica de l’esport, i a les pròpies funcionalitats i serveis com gimnàs, vestuaris, aules, hangars i la resta d’espais necessaris. Aquesta reforma permetrà donar un impuls a un espai cabdal al Port Olímpic, i impulsar la seva activitat vinculada a l’esport nàutic i la vela, tal i com recull el Pla Director.

Es generarà també una gran sala polivalent amb vistes al mar, un nou espai independent que guanya la ciutat i que servirà per les activitats pròpies del Port i del Centre Municipal de Vela, però també com a sala de reunions municipal o sala d’exposicions. Els nous espais s’han treballat vinculats a la visió que estableix el Pla Director i la visió de l’IBE, vinculada al Pavelló Blau. El projecte total tindrà un afectació a una superfície de gairebé 2.500m2 i disposarà d’una inversió de 3,76 milions d’euros.
 
 La tercera licitació que es publicarà té com àmbit d’actuació el Dic de Recer, un dels àmbits més degradats del Port degut a l’atac dels temporals. Si actualment està ja licitada l’obra d’infraestructura, que està previst que comenci a la tardor, ara es licitarà el projecte de rehabilitació integral dels locals i pallols, així com la nova urbanització de l’espai. En aquests nous espais rehabilitats s’hi ubicarà la resta d’activitat d’economia blava, i la part central del dic, els pallols a doble alçada per donar servei d’emmagatzematge als amarristes. La zona de pallols es disposarà en dues plantes on s’hi accedirà per 3 accessos privats amb control per a major seguretat dels seus usuaris.

La urbanització del Dic de Recer respon a la voluntat d’acostar la ciutadania al Port Olímpic, generant un espai de passeig i estada, amb la transformació l’espai es tornarà completament accessible, generant una plataforma única a cota port, però també més permeable amb la generació de dos nous accessos intermedis en el Dic, que connectaran la zona de passeig de cota ciutat amb la cota port. Entre l’edificació i la urbanització de l’espai, l’àmbit de projecte serà de gairebé 9.500 m2, i es destinarà una inversió de 7,036 milions d’euros.
 
Una vegada reactivada la nova normalitat i explicats els nous projectes davant la Comissió de Seguiment, es publicaran aquestes licitacions el proper 29 de juliol, tal i com estava previst. La previsió per a la execució de les obres és que s’iniciïn a principis de 2022, i que acabin a finals d’aquest mateix any o inicis del 2023.

Un espai obert a la ciutadania

La integració del Port Olímpic a la ciutat és un dels objectius prioritaris del nou model que planteja el Govern Municipal per al litoral barceloní, amb una aposta per millorar la connectivitat i accessibilitat ciutat-port i donar resposta a les problemàtiques detectades.

El Port Olímpic ha anat desvinculant-se dels usos propis d’un port els últims anys, un fet que ha suposat allunyar-lo de la ciutadania. Per això, la definició del nou model d’usos i activitats fa una aposta clara per:

   La diversitat d’activitats esportives vinculades al mar
   Zona gastronòmica vinculada al mar i de proximitat
   Espai de divulgació, formació i experimentació, vinculat a la cultura marina
   Zona oberta i accessible per a la ciutadania

En definitiva, es planteja com un espai que convidi a fer-hi vida ciutadana, amb la nàutica popular, l’esport i la divulgació com a activitats centrals amb nous espais vinculats a la promoció econòmica i de foment a l’economia blava

Tornar al llistat de notícies

 
Pujar