11/07/2017

El projecte LIFE Tritó del Montseny posa en servei un web per fer seguiment de les seves accions

El projecte LIFE Tritó Montseny es desenvolupa fins al desembre del 2020 amb l'objectiu de millorar l'estat de conservació d’aquest amfibi (Calotriton arnoldi) endèmic del Montseny i el seu hàbitat de ribera

Entre les diverses accions comunicatives previstes per donar a conèixer i difondre el projecte LIFE Tritó Montseny, hi ha la posada en marxa d’un lloc web [lifetritomontseny.eu] que, entre d’altres informacions d’interès, recollirà totes les accions desenvolupades al llarg del període 2016-2020 que estarà en vigència el projecte.

El web s’adreça a científics, tècnics i professionals de l’àmbit de la conservació dels espais naturals, però també a estudiants, voluntaris i persones aficionades que tinguin interès en conèixer i estar al dia de l’evolució i novetats del projecte.

En aquest espai es poden consultar els antecedents, objectius, accions i resultats del projecte i veure’n la seva evolució durant els anys de vigència del projecte. Altres continguts són els apartats dedicats a recollir informacions aparegudes als mitjans, tant de premsa digital, com també de televisió i ràdio, a més d’una galeria d’imatges que s’anirà enriquint de forma regular amb noves aportacions.

En el mateix web també es disposarà d’informació dels socis que hi participen en la iniciativa, així com de les entitats, empreses, administracions i persones a títol individual que també hi donen suport. La seva implicació i ajuda és clau per assolir els objectius i executar les accions del projecte. 

Des del mateix web es pot accedir al canal de Youtube del Life Tritó Montseny així com fer un seguiment de twitter a partir de l’etiqueta #LifeTritóMontseny

Primers passos del projecte LIFE

El tritó del Montseny (Calotriton arnoldi), endèmic d’aquest parc natural i considerat l'amfibi més amenaçat de l’Europa Occidental, va ser descobert l’any 2005. Des d’aquest moment, l'òrgan gestor del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny a través dels seus tècnics i guardes, així com d’investigadors externs, han invertit esforços humans i econòmics per tal de conèixer aquest amfibi, per saber exactament el seu l’hàbitat, quina és la seva població, quines són les seves necessitats ambientals i quines les principals amenaces.

Així, l’any 2015 es va fer una aposta per assumir amb garanties un pla d'acció per millorar la conservació dels hàbitats i assegurar la supervivència d'aquesta espècie endèmica. Amb la col•laboració de quatre socis (Diputació de Girona, Generalitat de Catalunya, Zoo de Barcelona i Forestal Catalana), després d'un seguit de reunions es va proposar, per part de la gestió del Parc, presentar el projecte a les convocatòries LIFE de la Unió Europea.

Un cop concedit el projecte, aquest es desenvoluparà entre els mesos d’octubre del 2016 i desembre del 2020, a través d’accions diverses que tenen com a objectiu  millorar l’estat de conservació de l’amfibi i el seu hàbitat de ribera, com ara incrementar la qualitat hidrològica i el cabal dels torrents on viu, eliminar o reduir les amenaces que actualment hi ha sobre el seu hàbitat, assegurar la conservació genètica de l’espècie i ampliar la seva àrea de distribució.

El projecte també vol establir una major cobertura legal a partir de l’aprovació d’un pla de conservació de l'espècie, incrementar el coneixement científic i requeriments ecològics, així com implicar i comprometre els diferents agents del territori, tant de persones com d’administracions i entitats, en la conservació dels hàbitats de ribera i especialment de la seva biodiversitat.

 

Contacte

Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny

Oficina del Parc Natural. Masia Mariona

Ctra. 5119, Km. 2,5 (Mosqueroles)

08479 Fogars de Montclús

Tel. 938 475 102 // 934 022 222 ext. 37341

A/e: lifetrito@diba.cat

 

 

Tornar al llistat de notícies

 
Pujar