05/01/2018

Eloi Badia, nou president de B:SM

En el seu darrer ple, el Consell Municipal va nomenar Eloi Badia president del Consell d’Administració de B:SM.

L'@eloibadia va néixer a Barcelona l’any 1983 i és enginyer industrial.  És regidor de Presidència, Aigua i Energia,  regidor del districte de Gràcia i vicepresident de Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
La seva trajectòria professional ha estat centrada en la gestió i l’accés universal a l’aigua. Entre el 2007 i el 2015 va ser responsable de la campanya d'aigua d'Enginyeria sense Fronteres, membre de la Junta Directiva de l’Associació Espanyola d’Operadors Públics d’Abastament i Sanejament, del Comitè Assessor del Fons d'Aigua i Sanejament del Govern espanyol i del Comitè Directiu de la Global Water Operators Partnership Alliance d'ONU-Habitat. 


Ha impulsat, també, un canvi de model envers la gestió dels béns comuns, a través de la plataforma Aigua és Vida, la Xarxa per la Sobirania Energètica i l’Aliança contra la Pobresa Energètica. Ha participat en projectes de cooperació a l’Equador, l’Argentina, l’Índia, l'Uruguai i el Paraguai per garantir l'accés universal a l'aigua i l’energia i la sobirania alimentària.

Eloi Badia va expressar el seu ferm propòsit que B:SM continuï donant impuls a la gestió pública en els àmbits de la mobilitat, l’espai públic, la cultura, el lleure i l’educació a Barcelona, a través de la gestió ètica, eficient i eficaç dels recursos públics, la innovació i el compromís amb el desenvolupament social i mediambientalment sostenible. El nou president ha indicat que amb aquest esperit seran abordats els principals reptes actuals de B:SM;  entre d’altres, el pla estratègic del Zoo, la millora del Park Güell, la millora de la informació en temps real a l’usuari dels serveis de mobilitat, la impulsió de l’electromobilitat o la implementació del nou Bicing.

El president es designat d’entre els membres del Consell d’Administració de B:SM pel Ple del Consell Plenari – en les seves funcions de Junta General. 

Més informació: www.bsmsa.cat/transparencia/

Tornar al llistat de notícies

 
Pujar