20/06/2017

Els vigilants de parquímetre seran considerats agents d’autoritat a efectes de la defensa jurídica

La mesura entrarà en vigor el proper 1 de juliol i l’objectiu és contribuir a la millora de la seva consideració social i garantir-los una major protecció en les seves tasques diàries

Barcelona és la primera ciutat de l’Estat espanyol que ha aprova el reconeixement d’autoritat als agents vigilants de l’àrea d’aparcament regulat

Es dóna així resposta a una llarga reivindicació del col·lectiu, que durant tres dècades ha demanat la consideració d’agent de l’autoritat

Els vigilants de parquímetre seran considerats com agents d’autoritat a efectes de la seva defensa jurídica. Aquesta condició s’aplicarà davant la jurisdicció penal quan el processament es derivi del desenvolupament de les seves funcions. L’Ajuntament ha modificat de l’Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles per reconèixer-los aquesta condició amb l’objectiu de contribuir clarament a la millora de la consideració social d’aquest col·lectiu i de garantir-los una major protecció en les seves tasques quotidianes. 

D’aquesta manera es dóna resposta a una demanda reivindicada durant anys per aquest col·lectiu de treballadors. En concret, la modificació de l’article 31.3 de l’Ordenança, diu que “en els termes de la legislació vigent, el control de la utilització adequada de les aturades i els estacionaments a la via publica i la denúncia de les conductes contràries a les normes que regulen la seva utilització es pot prestar per personal auxiliar, el qual ostentarà la condició d'agent de l'autoritat als efectes de la seva defensa jurídica davant de la jurisdicció”. 

El segon tinent d’alcaldia, Jaume Collboni, ha agraït la tasca feta al llarg dels anys pels treballadors i treballadores, i ha remarcat que “tothom ha de saber a la ciutat que aquestes persones són agents de l’autoritat amb tot el reconeixement jurídic i que en el cas d’incidents i en el cas que es produeixin judicis sempre prevaldrà la seva opinió sobre la d’una altra persona i tindran una protecció especial des del punt de vista penal. Som la primera ciutat de l’estat que aprova aquest reconeixement, pensem que era de justícia fer-ho. Forma part del tarannà de l’ajuntament donar la màxima cobertura i protecció als seus treballadors i treballadores”. 

El president del comitè d’empresa de B:SM, Juan Antonio Sánchez, ha destacat que “és el dia que portem molts anys esperant” i ha remarcat que “és un pas pioner a tot l’estat i la nostra tasca com a sindicats és continuar lluitant perquè aquesta protecció s’estengui a la resta de companys d’altres ciutats”. 

Barcelona és la primera ciutat de l’estat espanyol que ha fet aquest reconeixement d’agents d’autoritat als vigilants de les àrees d’aparcament regulat. La mesura entrarà en vigor el proper dia 1 d juliol.

Més de 18 milions d’usos a les àrees d’aparcament

A Barcelona, hi treballen 290 agents gestionant les àrees d’aparcament regulades (espai d’estacionament de zona verda, blava i càrrega i descàrrega), assegurant el compliment de la normativa d’estacionament, l’atenció al ciutadà i el control de l’espai públic, i contribuint així de forma destacada a la mobilitat i la gestió de l’espai públic. 

La ciutat compta amb 700 quilòmetres de zones d’estacionament en vigilància, dels quals 100 kms de places blaves, 500 kms de places verdes, 100 kms de places de càrrega i descàrrega. Aquestes xifres suposen 9.000 places blaves, 40.500 places verdes, 3.500 exclusives residents, 8.500 DUM de càrrega i descàrrega, i 50.000 de motos. En global, al llarg de l’any 2016, s’han efectuat 18.215.257 usos de les diferents tipologies de les àrees d’aparcament. 

Durant l’any 2016, els agents de les zones d’aparcament regulat van realitzar 495.000 hores de servei, i es van produir 116 incidències, de les quals 20 van derivar en denúncia. Això suposa una taxa de 0,2 incidències per cada 1000 hores de servei. La voluntat de l’Ajuntament es continuar disminuint el nombre d’incidents que es produeixen, i en aquest sentit, la modificació de la normativa, ha de contribuir a aquest objectiu.

Tornar al llistat de notícies

 
Pujar