03/11/2020

Ja ha començat la recuperació del Port Olímpic per la ciutadania

El Port Olímpic de Barcelona ha iniciat el canvi basat en 4 pilars que marcaran la seva recuperació per la ciutadania: Un espai de ciutat viu per a tothom, la nàutica, l’economia blava i la gastronomia

La reforma provisional de l’àrea de passeig que s’acaba d’iniciar, suposarà una dignificació de l’espai públic del Port, oferint una nova àrea d’estada i gaudi en aquest àmbit de més de 10.000 m2 per a les ciutadanes i els ciutadans

La gran transformació del Port, que suposarà una inversió total de més de 40 milions d’€, es durà a terme durant els propers 6 anys sense aturar l’activitat quotidiana que allà es desenvolupa

El Port Olímpic és una aposta ferma de l’Ajuntament de Barcelona per a la transformació del litoral barceloní, amb la visió que reneixi com un nou espai de ciutat i s’integri en la quotidianitat ciutadana, i en lloc de referència de contacte del mar amb la ciutat.  

Aquest canvi de paradigma vindrà marcat pels següents pilars estratègics:

  • Espai de ciutat: Un Port que s’obrirà a la ciutat, i on es podrà gaudir, treballar, fer esport i viure el mar. Un espai guanyat per la ciutadania que canvia la seva identitat i dóna un viratge cap als usos més compartits i quotidians.
  • Nàutica: Un Port de divulgació nàutica, promoció esportiva i de gaudi per a tothom.
  • Economia blava: Un nou pol d’innovació, generació d’activitat econòmica i d’ocupació de qualitat,  creixement econòmic, vinculat al mar i a la sostenibilitat mediambiental.
  • Gastronomia: Proposta gastronòmica de qualitat, propera i mediterrània, en un sector econòmic rellevant a la ciutat

Aquests quatre pilars estratègics per la recuperació del Port Olímpic, vertebren tota la seva activitat de forma transversal amb criteris de:

  • Gestió pública: orientada a millorar la qualitat de vida de la ciutadania, des d’una gestió capdavantera amb compromís, cooperació, innovació, integritat  i excel·lència (ODS 2030).
  • Sostenibilitat: Un Port innovador en la gestió mediambiental i alineat amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS 2030).

El marc de referència per aquest procés de transformació, que culminarà en un nou model d’usos i activitats del Port és el Pla Director Estratègic del Port Olímpic. Aquest pla incorpora la nova gestió pública iniciada el passat 3 d’abril per Barcelona de Serveis Municipals (B:SM) qui, per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona duu a terme la gestió, explotació, manteniment, adequació i administració del Port

El Port, un nou espai de ciutat on es reconcilien el mar i la ciutat  

Un objectiu fonamental del Pla Director Estratègic és fer que el Port s’integri amb la ciutat, fent-lo més accessible, més amable i amb més zones per a la trobada ciutadana i els usos socials i quotidians de la ciutat i especialment del districte de Sant Martí.

Les noves actuacions pretenen crear espais per treballar, per a la pràctica esportiva, però també pel passeig, esdevenint un punt de trobada convertint el Port en un nou espai de gaudi quotidià per la ciutadania i pels visitants de la nostra ciutat.

Per aconseguir aquest objectiu és prioritari millorar l’accessibilitat al Port, garantint la permeabilitat de l’espai amb el barri i  generant continuïtat entre el Port i la ciutat, eliminant barreres i desnivells. És per això que es crearà un nou accés que connectarà l’avinguda del Litoral amb la cota inferior del Moll de Mestral. Es realitzarà un nou accés viari al Port des de l’avinguda del litoral i es millorarà la continuïtat amb el barri de Vila Olímpica i el Parc del Port Olímpic.

Aquest projecte comença aquesta mateixa tardor amb la recuperació dels locals del moll de mestral on s’ubicarà aquest nou accés, que està previst que finalitzi a principis del 2023 amb una inversió total de 2,8 milions d’euros.

Proposta nou accés al Port Olímpic

En aquest mateix sentit altres importants actuacions d’aquesta mateixa tardor són la retirada de les terrasses del moll de mestral i la reforma dels molls de Mestral i Gregal que recuperaran 10.000 m2 pel passeig i la pràctica de l’esport.  

Per dur a terme aquesta actuació caldrà la retirada dels dos cordons actuals de 138 places d’estacionament per a vehicles, guanyant espai convertint el Port en un nou punt de trobada social i familiar a Barcelona. La intervenció es completarà al mes de desembre d’aquest mateix any i representarà una inversió de 400.000 euros.


El Port ha d’oferir seguretat. La rehabilitació del Dic de Recer és una de les actuacions més importants per garantir la seguretat i està prevista que s’iniciï aquesta tardor.  Aquesta actuació preveu millores per garantir la correcta funcionalitat del Port, així com per solucionar els problemes d’ultrapassament que pateix la infraestructura. S’actuarà per reforçar conjuntament el Dic de Recer i els quatre dics submergits que el protegeixen per la banda mar. Està previst que les obres s’iniciïn aquesta tardor amb una durada aproximada de 18 mesos i un pressupost de 10,6 milions d’euros.

La Nàutica

Un Port on la nàutica és més accessible per a tothom i més sostenible
En aquest àmbit la popularització de la nàutica és un dels pilars estratègics del Port Olímpic.Les actuacions van dirigides a donar impuls a la nàutica d’oci i lleure, fent polítiques tarifàries accessibles, prioritzant les embarcacions de menor eslora i amb bonificacions basades en criteris de sostenibilitat.També es vetlla per la formació en nàutica, sense oblidar la nàutica professional i els esports nàutics.
És precisament en aquests àmbits on es dóna un impuls al Centre Municipal de Vela, reforçant la seva activitat, en iniciar, especialment a les nenes, als nens i als joves en la navegació, així com per a la formació per a l’obtenció de títols reglamentaris per a embarcacions de lleure i per a la realització de pràctiques de navegació.

Aquest impuls es materialitza en la reforma del Centre Municipal de Vela de l’Institut Barcelona Esports (IBE) que podrà millorar el seu servei amb noves instal·lacions més modernes i adaptades, com ara gimnàs, vestuaris, aules, hangars i la resta d’espais necessaris per a la pràctica esportiva nàutica. El projecte total tindrà una afectació a una superfície de gairebé 2.500 m2 i suposarà una inversió de 3,8 milions d’euros.
 
Economia blava

Un nou punt d’activitat diària, productiva, sostenible i innovadora que el converteixi en un Port viu.
Un altre dels pilars estratègics del Port Olímpic és promoure un nou model d’usos i activitats centrats en l’economia blava, entesa com una economia vinculada al mar, no contaminant, eficient en l’ús de recursos i basada en els models de producció i consum sostenibles, que millorin el benestar i l’equitat social, contribuint al creixement econòmic, i reduint significativament els riscos ambientals i l’escassetat ecològica.

Aquest nou pol, desenvolupat amb Barcelona Activa i emmarcat dins del Pla Litoral,  permetrà una activitat diària productiva, sostenible i innovadora que el converteixi en un Port viu, obert els 365 dies de l’any, amb activitats accessibles per a tothom i connectat amb la ciutadania, millorant alhora el posicionament competitiu de la ciutat amb la generació de 200 nous llocs de treball vinculats a aquest sector econòmic.

Els espais que acolliran l’economia blava són el Moll de Mestral i el Dic de Recer. Aquests dos projectes es troben també actualment en fase de licitació per a la redacció del projecte i suposen una inversió de 4 milions d’euros.

El primer pas tangible en aquesta direcció és la recuperació dels espais ocupats per l’oci nocturn en el Moll de Mestral, per tal de poder seguir amb el calendari de transformació dels projectes anteriorment esmentats.

Per altra banda, està en procés d’adjudicació el projecte de rehabilitació integral dels locals i pallols, així com la nova urbanització de l’espai del dic de recer, que s’emmarca també en el pilar de l’impuls de l’economia blava. En aquests nous espais rehabilitats s’hi ubicarà la resta d’aquesta activitat, i a la part central del dic, els pallols per donar servei d’emmagatzematge als amarristes. La urbanització del Dic de Recer generarà una plataforma única a cota Port, però també més permeable amb la generació de dos nous accessos intermedis en el Dic, que connectaran la zona de passeig de cota ciutat amb la cota Port. Entre l’edificació i la urbanització de l’espai, l’àmbit de projecte serà de gairebé 9.500 m2, i es destinarà una inversió de 7 milions d’euros.

La previsió per a l’execució d’aquest conjunt d’obres (rehabilitació de locals i pallols i l’espai de passeig de les cotes ciutat i Port del nou Dic de Recer) és que s’iniciïn a principis de 2022, i que acabin a finals d’aquell mateix any.

Gastronomia

Altaveu de la nostra cultura i manera de ser mediterrània
El quart pilar gira entorn de l’oferta gastronòmica del Port, que des del seu inici ha format part de la identitat d’aquest equipament,  vol esdevenir un espai on s’aplega la tradició i la innovació, un punt de trobada i unió on gaudir d’una dieta saludable amb sabor mediterrani. La gastronomia al Moll de Gregal manté l’aposta d’un Port on la cuina mediterrània, de proximitat i vinculada al mar, esdevé motor de l’activitat econòmica en aquest àmbit, En aquest sentit, la restauració manté la seva oferta, contribuint que el Port sigui un espai viu i garantint l’ocupació durant el període de transformació.

Com hem mencionat, aquests pilars estratègics per la recuperació del Port Olímpic vertebren tota la seva activitat de forma transversal amb criteris de:

Gestió pública
La incorporació de criteris de gestió pública aporta una visió on l’eix és la millora de la qualitat de vida de la ciutadania, des d’una gestió capdavantera amb compromís, integritat, cooperació, innovació, excel·lència i alineada amb els objectius de desenvolupament sostenible ODS 2030.
És una gestió propera a la ciutadania que garanteix la seguretat de les persones i instal·lacions, formula polítiques de preus assequibles i més accessibles i fa una clara aposta per la millora, la conservació i el manteniment del patrimoni de la ciutat.
En l’actual situació s’ha fet un esforç per l’obtenció de les certificacions Global Safe Site i Safe Tourism Certified om a activitat segura que compleix amb totes les mesures preventives per tal d’evitar la possible propagació de la COVID-19.      

Sostenibilitat
Port Olímpic serà un Port innovador en la gestió mediambiental i alineat amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS 2030) com son:

  • Port residu zero: Disminució de la generació de residus. Impuls de la recollida selectiva
  • Zero emissions: Reducció del consum energètic i aprofitament de les energies renovables, en particular la solar
  • Respectuós amb el medi ambient:  Sostenibilitat dels materials i minimització de l’impacte sobre el medi marí
  • Més verd: Dotació de verd per fer-lo un espai més habitable.


Una nova imatge per a una nova etapa

Des del mes de setembre és ja una realitat la presència d’una nova identitat gràfica del Port Olímpic, per visualitzar la transformació i l’inici d’una nova etapa de reintegració a la ciutat.
El disseny d’aquesta nova identitat gràfica queda sintetitzat en el nou logotip del Port, inspirat en quatre conceptes que representa: el medi ambient, l’activitat, l’entorn i l’arquitectura i la cultura. Aquests conceptes queden representats per diversos elements que s’integren per donar vida a la nova imatge del Port: el sol, el mar i els tons verds i blaus; la vela, el dinamisme i l’avenç; el vaixell, i les formes entrellaçades i policromades inspirades en l’art català com Miró, Gaudí i el modernisme.
 
En l’àmbit integral del Port ja s’ha renovat tota la senyalística direccional i s’ha millorat tota la informació en diferents punts dels serveis que s’ofereixen a les instal·lacions, actualitzant-ne la imatge i millorant la seva comprensió. Els canals digitals són també una realitat, s’ha estrenat un nou web amb una usabilitat millorada i funcionalitats de gran interès pels usuaris com la previsió meteorològica o les webcams amb visualització en directe del Port.  També estan actius els canals de Twitter i Instagram per rebre informació actualitzada.

Tornar al llistat de notícies

 
Pujar