13/01/2015

L’estació Barcelona Nord estalviarà un 40% en energía

El sistema de climatització de l’Estació d’Autobusos Barcelona Nord s’ha renovat amb la instal·lació d’un sistema d’energia geotèrmica, que permetrà un estalvi del 40% en el consum energètic i reduirà la factura anual en 70.000 euros aproximadament. El nou sistema geotèrmic aprofita l’estabilitat de la temperatura del subsòl, durant l’estiu es refrigera l’espai abocant calor cap al sòl, que actua com a magatzem d’energia, i la calor acumulada s’utilitza a l’hivern com a calefacció. El cost de la instal·lació del nou sistema ha estat de 738.000 euros.

Amb la climatització geotèrmica s’aprofita un recurs d’energia renovable, gratuït i a l’abast de tothom, i s’ha aconseguit també reduir les emissions de CO2 i una millora en el confort dels usuaris de l’estació. El sistema consta d’una bomba de calor geotèrmica, que substitueix a la convencional, i d’un sistema bescanviador vertical amb 28 pous de 133 metres de fondària, per on circula aigua glicolada (70% aigua i 30% anticongelant), que actua a mode de fluid transportador de calor.

Pots descarregar el document en pdf

Tornar al llistat de notícies

 
Pujar