27/06/2018

Nova zona d’estacionament regulat a El Congrés i Els Indians

La zona 26 està delimitada pels carrers de Passeig Maragall, Ramon Albó, de la Riera d’Horta, Concepció Arenal i Olesa conformen la nova Zona 26 d’AREA

A partir del pròxim 4 de juliol s’iniciaran els treballs de senyalització per la implementació d’una nova zona d’estacionament regulat al barri d’El Congrés i Els Indians, al districte de Sant Andreu. Amb aquesta actuació es regularà l’aparcament a la calçada de la zona delimitada pels carrer Passeig Maragall, Ramon Albó, de la Riera d’Horta, Concepció Arenal i Olesa per tal que els veïns i veïnes tinguin prioritat a l’hora d’aparcar.

D’altra banda, amb la creació d’aquesta nova zona es reorganitzen les antigues Zona 17 i Zona 18 que passen a formar part de la nova Zona 26.

En resposta als suggeriments que els veïns d’El Congrés i Els Indians han fet arribar pels diferents canals i a la petició traslladada pel propi Districte de Sant Andreu, s’ha creat la nova Zona 26 d’AREA, el sistema d’estacionament regulat de Barcelona, que quedarà conformada per 1.000 places regulades i 800 places lliures de regulació.

Les places regulades d’aquesta nova Zona 26 seran places Verdes (estacionament mixt resident i forà) i quedaran identificades amb pintura verda. Això significa que, amb l’objectiu de prioritzar l’estacionament dels residents, els vehicles dels no residents a la Zona 26 només podran estacionar un màxim de 2 hores dins de l’horari de regulació que indiqui el senyal vertical corresponent.

Informació als residents i data operativa de la nova Zona 26

Tots els residents d’aquesta nova zona de regulació que siguin titulars d’un vehicle enregistrat al seu domicili podran gaudir de la possibilitat d’aparcar com a resident de la nova Zona 26. Així, durant els dies vinents, els veïns de la nova Zona 26 rebran als seus domicilis una carta amb la targeta que els acreditarà per gaudir dels drets d’aparcament com a resident a la seva zona, informació relativa a la seva nova zona de resident i un fulletó informatiu sobre l’ús de l’estacionament com a resident.

En el cas dels veïns de les antigues Zona 17 i Zona 18, al ser unes zones ja regulades d’AREA, només rebran la carta informativa donat que la targeta que disposaven actualment els continuarà acreditant per gaudir dels drets d’aparcament com a resident a la nova Zona 26.

Obtenció dels tiquets

Per obtenir els tiquets d’estacionament a la calçada com a resident, es recomana que els usuaris utilitzin l’aplicació mòbil gratuïta ONaparcar residents. Amb aquesta aplicació es poden obtenir tiquets des d’un dia i, com a màxim, fins a final d’any. En ser un tiquet digital, pot ser comprovat de forma segura i en temps real pel dispositiu del vigilant i, per tant, no és necessari la utilització de parquímetre ni col·locar cap distintiu ni tiquet en paper al vehicle.

D’altre banda per obtenir els tiquets d’estacionament a la calçada com a no resident, es recomana que els usuaris utilitzin l’aplicació mòbil apparkB. Aquesta aplicació permet pagar la rotació a les places Blaves i Verdes de forma digital i obtenint un tiquet digital que permet ser comprovat de forma segura i en temps real pel dispositiu del vigilant i, per tant, no és necessari la utilització de parquímetre ni col·locar el tiquet al vehicle.

Tornar al llistat de notícies

 
Pujar