27/02/2020

Primera reunió de la Comissió de Seguiment del Port Olímpic amb la gestió plenament municipal

B:SM durà a terme la gestió, explotació, manteniment integral, adequació i administració del Port Olímpic de Barcelona

El Govern municipal reuneix les entitats i actors vinculats a l’àmbit per abordar les properes actuacions que es faran ara que ja és efectiva la delegació de competències a l’Ajuntament per part de la Generalitat

Al juliol començaran les obres del dic de recer per solucionar els problemes d’ultrapassament i millorar la seguretat, amb una inversió de 10,66M€ i una durada de 18 mesos

Durant la segona meitat de 2021 començaran els treballs per reforçar el dic del de l’Escola de Vela i per construir el nou accés al Port Olímpic, que unirà l’avinguda del Litoral i la costa inferior del moll de Mestral


La gestió municipal del Port Olímpic ja està en marxa i plenament operativa. Aquest dimecres, s’ha celebrat la primera reunió de la Comissió de Seguiment des que s’ha formalitzat la delegació de competències per a la gestió directa de l’àmbit a l’Ajuntament per part de la Generalitat de Catalunya. S’obre, doncs, una nova etapa comandada pel consistori en què es desplegarà el nou model i la transformació integral de l’espai recollits en el Pla Director Estratègic aprovat l’octubre del 2018 al plenari municipal per unanimitat.

El full de ruta pretén integrar el port amb la ciutat a través d’una reforma integral de l’espai públic, la millora de la infraestructura portuària i un nou model d’usos i activitats que deixi enrere l’oci nocturn i aposti per l’economia blava, l’esport i la restauració de proximitat.

La Comissió de Seguiment d’avui ha comptat amb la participació de la segona tinenta d’alcaldia, Janet Sanz, el regidor de Sant Martí, David Escudé, i representants de les àrees del Govern municipal implicades en la gestió del Port Olímpic, com són la d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda, la d’Ecologia Urbana, Barcelona de Serveis Municipals (BSM) i BIMSA. També hi ha pres part representants dels grups polítics municipals, de Port Olímpic de Barcelona, SA (Pobasa), el Club de Mar Port Olímpic, l’Associació de Bars, Restaurants i Oci del Port Olímpic de Barcelona (Abroport), el Barcelona Clúster Nàutic, l’Associació de Veïns i Veïnes de la Vila Olímpica, el Gremi de Restauració i empreses i locals amb activitat vinculada al port.

S’hi ha abordat ja el calendari de les actuacions més prioritàries i necessàries que dibuixa el pla. La primera és la del dic de recer, on s’executaran millores per garantir la seguretat i correcta funcionalitat del port, i per solucionar els problemes d’ultrapassament que pateix la infraestructura degut als temporals de llevant dels últims anys. El projecte tindrà una inversió de 10,66 milions d’euros i es licitarà properament per iniciar les obres a la tardor i finalitzar-les al cap de 18 mesos.

S’actuarà per reforçar conjuntament el dic de recer –d’uns 520 metres de llargada– i els quatre dics submergits que el protegeixen per la banda mar, ja que s’hi ha detectat inestabilitat en els talussos. En concret, a la tardor començarà la fabricació dels blocs de formigó que s’utilitzaran per fer els reforços, i l’obra marítima s’executarà entre abril i octubre de 2021 per aprofitar l’època de calmes en el mar. La intervenció tindrà uns impactes visuals i estètics baixos, i la solució que s’adoptarà suposarà millores pel que fa a manteniment i possibles reparacions posteriors.

El dic del Centre Municipal de Vela també es millorarà, ja que presenta inestabilitat a la part exterior de l’escullera davant de temporals. Per això, s’ampliarà i es reforçarà amb una capa de blocs de formigó. S’hi invertirà uns 520.000€, i l’obra s’iniciarà el segon trimestre de 2021 –en paral·lel a l’obra marítima del dic de recer– i acabarà al cap d’uns dos mesos.

I també s’ha posat en calendari les obres del nou accés al Port Olímpic, que està inclòs en el pla director i que proposa una nova connexió entre l’avinguda del Litoral i la cota inferior del moll de Mestral del port, i que ha de substituir l’actual rampa d’accés de vehicles del moll de Marina. El nou accés també donarà servei a l’aparcament de l’avinguda litoral gestionar per Barcelona de Serveis Municipals (BSM). S’hi invertirà 3,34M€ i els treballs es licitaran aquest març per començar-los el quart trimestre de 2021, i duraran uns 10 mesos.

Els eixos d’actuació

La integració del Port Olímpic a la ciutat és un dels objectius prioritaris del nou model que planteja el Govern municipal per al litoral barceloní, amb una aposta per millorar la connectivitat i accessibilitat ciutat-port i donar resposta a les problemàtiques detectades i a les necessitats dels veïns i veïnes del territori.
El Port Olímpic ha anat desvinculant-se dels usos propis d’un port el últims anys, un fet que ha suposat allunyar-lo de la ciutadania. Per això, la definició del nou model d’usos i activitats fa una aposta clara per:

 •     La diversitat d’activitats esportives vinculades al mar
 •     Espai on els vaixells formen part de l’oferta d’oci i esportiva de la ciutat.
 •     Zona gastronòmica vinculada al mar i de proximitat
 •     Espai de divulgació, formació i experimentació
 •     Zona oberta i accessible per a la ciutadania

En definitiva, es planteja com un espai que convidi a fer-hi vida ciutadana, amb la nàutica popular, l’esport i la divulgació com a activitats centrals amb nous espais vinculats a la promoció econòmica i de foment a l’economia blava. Per implementar aquest nou model, caldrà adequar els espais i les edificacions actuals com l’ampliació del Centre Municipal de Vela, al moll de Gregal i la construcció d’un nou Centre Municipal d’Esports Nàutics, al moll de la Marina. Aquest nou equipament disposarà d’una plaça d’accés des del nou espai de vianants de l’eix Marina i des de la cota de platges.

També es preveu la construcció d’un nou Centre de Divulgació del Coneixement del Mar, que recull les demandes d’entitats de l’àmbit del medi ambient, i que servirà per fomentar el coneixement de l’entorn litoral entre la ciutadania.

Al moll de Gregal és on s’ubicarà la zona de restauració de cuina mediterrània, de proximitat i vinculada al mar. I al moll de Mestral, el futur Port Olímpic reprogramarà l’espai d’oci nocturn actual i es farà una aposta pels usos nàutics que fomenten l’economia blava. En aquest sentit, properament es gestionarà el cessament de les concessions vigents dels locals d’oci nocturn –expiren a final d’abril– i es prepararan i tramitaran les noves vinculades als usos nàutics.

En l’àmbit laboral, des de Barcelona Activa, s’activarà un pla específic d’acompanyament a la recerca de feina i millora professional per a les persones treballadores del moll de Mestral del Port Olímpic, arran del cessament total de l’activitat en els locals d’oci nocturn i/o el tancament temporal de les activitats de restauració durant el període d’obres que aturarà la seva activitat, fins que les persones treballadores siguin subrogades per les noves empreses.

Aquest pla de “newplacement” s’articula des del lideratge de l’Ajuntament de Barcelona amb l’objectiu de mitigar l’impacte personal i social que comporta aquest tipus de situacions, acompanyar amb recursos municipals a les persones en el seu procés de recerca de feina o de millora de la capacitació professional, i si cal reorientar-les laboralment i potenciar la seva xarxa de contactes.
 
Aquest projecte també suposa una reforma integral de l’espai públic amb més del doble de l’espai públic per a la ciutadania. La transformació suposarà un espai de molta més qualitat, mes diàfan i permeable i amb millor connectivitat entre nivells. Les línies d’actuació estan encaminades a recuperar espai públic per als vianants i minimitzar la presència de vehicles en superfície i les terrasses tancades en carpes.

Per tant, es passarà dels 23.838 metres quadrats actuals (6.045m2 de la cota superior i 17.793m2 del passeig a nivell de mar) a un total de 48.616 metres quadrats per al gaudi del vianant (20.790m2 a la cota superior i 27.826m2 a nivell de mar).

Alguns dels projectes que inclou la transformació, que ara s’aniran definint i ubicant en el calendari, són:

 •     Gran espai de vianants a l’espigó de Marina.
 •     A l’eix de la Vila Olímpica – moll de Gregal, es potenciarà la connectivitat amb el parc del Port Olímpic per generar una millor permeabilitat entre el barri i el port.
 •     Millora de l’accés al Centre de Vela amb un nou passeig en forma de rambla que portarà̀ fins al dic de recer.
 •     Eliminació de les terrasses del moll de Mestral, facilitat pel canvi d’usos, i reordenació de  les terrasses del moll de Gregal desplaçant-les arran de façanes.
 •     Nova connexió entre l’avinguda Litoral i la cota inferior del Port Olímpic que substituirà la rampa de vehicles de Marina i nova connexió al moll de Marina entre el passeig a cota de platja i l’extrem nord del port (ja en calendari).
 •     A la cota port, es reordenarà l’aparcament. Es limitaran les places en superfície, i l’aparcament es desviarà̀ a les zones d’aparcament soterranis.

El projecte de transformació del Port Olímpic preveu una inversió de 39 milions d’euros que servirà per finançar les actuacions previstes de millora d’infraestructura i adequació de l’espai públic. El pressupost no suposarà cap despesa extraordinària per a l’Ajuntament, perquè es finançarà amb la generació d’ingressos provinents de la pròpia activitat del port.
 
Un nou model de governança del Port Olímpic

La delegació de competències del Port Olímpic en l’Ajuntament serà efectiva a nivell administratiu a partir del 2 d’abril per un període de 30 anys, i facilitarà la seva recuperació com a espai ciutadà, potenciar el seu valor i singularitat i incrementar el seu rendiment social.

Donada la complexitat i l’elevat nombre d’operadors implicats en el port, la coordinació es vehicularà mitjançant un Consell Rector com a màxim òrgan de govern, amb clara voluntat de lideratge polític. Aquest Consell Rector estarà presidit per la Segona Tinença d’Alcaldia, i en formaran part la Primera Tinença d’Alcaldia i les seves vessants econòmica, de comerç i de restauració, la regidoria d’Esports pel predomini de l’activitat esportiva que se li vol donar al Port i el Districte de Sant Martí per la vinculació territorial. També hi participaran els serveis municipals necessaris per garantir el bon funcionament del Port Olímpic.

D’altra banda, es mantindrà la Comissió de Seguiment creada durant el procés de debat previ, que facilitarà que els grups municipals, el veïnat i altres agents implicats col·laborin en el model i n’avaluïn el seguiment i la gestió. I es crearan espais de treball relatius als àmbits que es vagin abordant durant el desplegament del pla.

Segons l’acord del Consell Plenari de l’Ajuntament de març de 2019, l’empresa municipal Barcelona de Serveis Municipals (BSM) durà a terme la gestió, explotació, manteniment integral, adequació i administració del Port Olímpic de Barcelona, realitzant aquelles activitats i funcions que corresponguin a l’Ajuntament de Barcelona i que no tinguin caràcter d’autoritat, per descentralització funcional.

Tornar al llistat de notícies

 
Pujar