Tota la imatge de B:SM

B:SM gestiona variades activitats i cadascuna d’elles té una marca i una normativa gràfica pròpia que s’ha de respectar fidelment pel bon reconeixement de la mateixa.

Les normatives gràfiques que inclou aquest apartat recullen totes les característiques del sistema d’identificació visual i els seus criteris de reproducció: signes bàsics en totes les versions, tipografies, colors i diagramació.

Qualsevol necessitat d’aplicació no recollida en aquest manual, ha de ser autoritzada per la Unitat Corporativa de Màrqueting de B:SM.

El símbol de Barcelona de Serveis Municipals està format per les inicials BSM amb un element de puntuació afegit entre la B i S, que dóna joc i sentit al logotip. El logotip és la denominació “Barcelona de Serveis Municipals” escrita amb unes característiques determinades. El logotip sempre va acompanyat del símbol.


 
Pujar