Missió i valors

Barcelona de Serveis Municipals (B:SM) és una empresa de l’Ajuntament de Barcelona que va néixer l’any 2002 amb l’objectiu d’unificar en una sola societat la prestació de serveis municipals. Actualment, les activitats que gestiona B:SM són variades i inclouen des d’aspectes relacionats amb la mobilitat fins a la gestió d’instal·lacions de referència dedicades a la cultura, lleure i biodiversitat. 

L'empresa s'organitza d'acord amb l'esquema següent:

El màxim òrgan de decisió de l’empresa és el Consell d’Administració, presidit per Eloi Badia i Casas i que té la següent composició:

President: 
Il·lm. Sr. Eloi Badia i Casas

Vicepresident:  
Il·lm. Sr. Gerardo Pisarello Prados

Consellers:

Ilma. Sra. Mercedes Vidal Lago

Ilma. Sra. Sònia Recasens Alsina

Ilma. Sra. Francina Vila i Valls

Ilma. Sra. Maite Fandos Payà

Ilmo. Sr. Jaume Ciurana Llevadot 

Ilmo. Sr. Jaume Collboni Cuadrado

Ilma. Sra. Carina Mejías Sánchez

Ilmo. Sr. Francisco Sierra López

Ilmo. Sr. Alfred Bosch Pascual 

Ilmo. Sr. Xavier Mulleras Vinzia

Il·lma. Sra. Eulàlia Reguant i Cura

Sr. Jordi Campillo Gámez

Sr. Climent Molins i Borrell

 

Secretari no Conseller:  Sr.  Jordi Cases i Pallarès


El Comitè de Direcció l'encapçala la directora general, Marta Labata, i està compost per dos sotsdirectors generals, pels directors de divisió i pels directors dels serveis comuns o corporatius. També consta d'un comitè de coordinació, que relaciona directament la Direcció amb les dues sotsdireccions generals.

Imatge Barcelona

Missió

Contribuir al desenvolupament de Barcelona i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania i visitants, gestionant serveis encarregats per l’Ajuntament de Barcelona amb eficiència, flexibilitat i proactivitat, aportant valor en pro de la sostenibilitat social i econòmica.

Visió

Esdevenir una empresa innovadora, que acompanyi a la ciutadania i a l'Ajuntament en la consecució de la Barcelona del futur capdavantera, compromesa social i medi ambientalment, amb una millor qualitat i amb noves oportunitats per a les persones i per a les empreses i on els que hi treballem ens sentim orgullosos.

La nostra missió i visió es sustenten en els nostres valors corporatius:

· Compromís
. Integritat
· Respecte
· Responsabilitat
· Rigor
. Proactivitat
. Flexibilitat

Línies estratègiques 2018-2023

 

Client / Ciutadà

  • Millorar la satisfacció de l'experiència del client/ciutadà des de l’escolta activa 
  • Potenciar el prestigi del servei públic ofert: aportació de valor, comunicació i transparència
  • Identificar i desenvolupar nous serveis d’aportació de valor a la ciutat i als ciutadans

Persones

  • Direcció per valors
  • Desenvolupament del talent amb especial èmfasi en la gestió proactiva de la digitalització i el relleu generacional

Processos

  • Potenciar sinèrgies B:SM amb visió global
  • Millora continua al servei de l’excel·lència i de la gestió sostenible del servei públic ofert
  • Orientació a la innovació

Finances

  • Manteniment del SEC (operador de mercat) i de l’autonomia econòmica i financera 
  • Inversió amb retorn econòmic i social
 
Pujar