Missió i valors

Imatge Barcelona

Missió

Contribuir al desenvolupament de Barcelona i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania i visitants, gestionant serveis encarregats per l’Ajuntament de Barcelona amb eficiència, flexibilitat i proactivitat, aportant valor en pro de la sostenibilitat social i econòmica.

Visió

Esdevenir una empresa innovadora, que acompanyi a la ciutadania i a l'Ajuntament en la consecució de la Barcelona del futur capdavantera, compromesa social i medi ambientalment, amb una millor qualitat i amb noves oportunitats per a les persones i per a les empreses i on els que hi treballem ens sentim orgullosos.

La nostra missió i visió es sustenten en els nostres valors corporatius:

· Compromís
. Integritat
· Respecte
· Responsabilitat
· Rigor
. Proactivitat
. Flexibilitat

Línies estratègiques 2018-2023

 

Client / Ciutadà

  • Millorar la satisfacció de la experiència del client/ciutadà des de l’escolta activa 
  • Potenciar el prestigi del servei públic ofert: aportació de valor, comunicació i transparència
  • Identificar i desenvolupar nous serveis d’aportació de valor a la ciutat i als ciutadans

Persones

  • Direcció per valors
  • Desenvolupament del talent amb especial èmfasi en la gestió proactiva de la digitalització i el relleu generacional

Processos

  • Potenciar sinèrgies B:SM amb visió global
  • Millora continua al servei de l’excel·lència i de la gestió sostenible del servei públic ofert
  • Orientació a la innovació

Finances

  • Manteniment del SEC (operador de mercat) i de l’autonomia econòmica i financera 
  • Inversió amb retorn econòmic i social
 
Pujar