Missió, valors i Línies Estratègiques

Missió

Millorar la qualitat de vida de les persones generant experiències positives per a construir una Barcelona saludable i capdavantera.

Visió

Ser una empresa de referència en la gestió pública de serveis de valor afegit de la que tots i totes ens sentim orgullosos i orgulloses.

Barcelona de Serveis Municipals (B:SM) és una empresa de l’Ajuntament de Barcelona que va néixer l’any 2002 amb l’objectiu d’unificar en una sola societat la prestació de serveis municipals. Actualment, les activitats que gestiona B:SM són variades i inclouen des d’aspectes relacionats amb la mobilitat fins a la gestió d’instal·lacions de referència dedicades a la cultura, lleure i biodiversitat. 

L'empresa s'organitza d'acord amb l'esquema següent:

El màxim òrgan de decisió de l’empresa és el Consell d’Administració, presidit per Eloi Badia i Casas i que té la següent composició:

President: 
Il·lm. Sr. Eloi Badia i Casas

Vicepresident:  
Il·lm. Sr. Gerardo Pisarello Prados

Consellers:

Ilma. Sra. Mercedes Vidal Lago

Ilma. Sra. Sònia Recasens Alsina

Ilma. Sra. Francina Vila i Valls

Ilma. Sra. Maite Fandos Payà

Ilmo. Sr. Jaume Ciurana Llevadot 

Ilmo. Sr. Jaume Collboni Cuadrado

Ilma. Sra. Carina Mejías Sánchez

Ilmo. Sr. Francisco Sierra López

Ilmo. Sr. Alfred Bosch Pascual 

Ilmo. Sr. Xavier Mulleras Vinzia

Il·lma. Sra. Eulàlia Reguant i Cura

Sr. Jordi Campillo Gámez

Sr. Climent Molins i Borrell

 

Secretari no Conseller:  Sr.  Jordi Cases i Pallarès


El Comitè de Direcció l'encapçala la directora general, Marta Labata, i està compost per dos sotsdirectors generals, pels directors de divisió i pels directors dels serveis comuns o corporatius. També consta d'un comitè de coordinació, que relaciona directament la Direcció amb les dues sotsdireccions generals.

 
Pujar