Consulta Perfil del contractant

 • Ompliu el formulari amb la vostra petició d'informació

  Contacte
  * Dades obligatòries


  INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

  En compliment de la normativa vigent de Protecció de Dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que ens faciliteu s’incorporaran a una base de dades titularitat de Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (BSM), amb la finalitat de donar resposta a la vostra petició. Així mateix, us informem que en cas que BSM consideri que la vostra comunicació és una reclamació, incidència o queixa, les dades introduïdes en aquest formulari es comunicaran a la base de dades de l'Ajuntament de Barcelona, coneguda com a IRIS (Incidències, Reclamacions i Suggeriments), per tal que la vostra petició es gestioni amb el procediment específic definit per l'Ajuntament. En qualsevol moment, podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i  limitació, mitjançant comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI o document equivalent, dirigida a Barcelona de Serveis Municipals, S.A. a l’adreça   protecciodades[at]bsmsa[dot]cat

  En determinats supòsits, caldrà acreditar les dades incorporades al formulari. A aquest efecte, rebuda la sol·licitud, BSM podrà requerir-vos que aporteu còpia de la documentació que acrediti la vostra identitat, en les condicions i els termes que BSM us indiqui.
 
Pujar