http://localhost:8888/typo3_src-6.2.2/typo3conf/ext/zt_corporativa/Tests/Fixtures/GETEXPEDIENTSENADJUDICACIO?codiEmpresa=1 En procés d'adjudicació - BSM
 
  
Pujar