Formalitzats

Serveis de manteniment preventiu, correctiu, tècnic legal i servei 24 hores de les instal·lacions de baixa tensió corresponents a les divisions d'aparcaments i transports de Barcelona de Serveis Municipals, SA
Lot 1: Serveis de manteniment relatius a instal·lacions identificades per BSM de tipologia I i II (determinats aparcaments de la xarxa BSM, centres base àrea, estacions d'autobusos, dipòsits de grues, galeries del mar, oficines, arxiu vall d'Hebron i zona franca

 

Núm. Expedient
2013MOB44CCAL01P001

Adjudicatari
ISTEM, S.L.U.

Import d'adjudicació
78.681,52 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
22.07.2020

Termini
1.00 Anys


Licitació de les obres del projecte executiu de susbtitució de les instal·lacions i equipaments elèctrics dels quadres QGBT1 i QGBT2 de l'Estadi Olímpic de Barcelona.

 

Núm. Expedient
2018CONS050ALTL01

Adjudicatari
Ute Gestion Integral de Insatalaciones SL- Sermac Manteniments Integrals SL

Import d'adjudicació
218.904,69 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
09.08.2018

Termini
4.00 Mesos


Contracte relatiu a la concessió de serveis de bar i restauració de la guineueta situada a l'avinguda Miramar davant del Funicular coneguda com "El Marcelino"

Adjud

 

Núm. Expedient
2018PMO090INGL01

Adjudicatari
Maria Lourdes Rosendo Moreno

Import d'adjudicació
63.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
08.08.2018

Termini
5.00 Anys


Servei de Backup en Cloud Azure per a Barcelona de Serveis Municipals S.A.
Procediment simplificat sumari

 

Núm. Expedient
2018SIST101CAL01

Adjudicatari
BISMART BUSINESS INTELLIGENCE SPECIALIST SERVICES, SL

Import d'adjudicació
43.840,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
03.08.2018

Termini
1.00 Anys


Acord marc per l'homologació de proveïdors per l'execució d'obres menors de conservació i paleteria (treballs de paleta) de petit format, a les instal·lacions de la divisió d'aparcaments, transports, Parc del Fòrum, Park Güell i Esplanada Anella Olímpica

 

Núm. Expedient
2015MOB148OBOL01V007

Adjudicatari
CPM Construcciones Pintura y Mantenimiento, SAU

Import d'adjudicació
81.140,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
02.08.2018

Termini
6.00 Mesos


Acord Marc per al subministrament i muntatge d´elements de serralleria i metal·listeria per a totes les divisions d´Aparcaments i Transports, Parc del Fòrum, Park Güell i Oficines Calàbria. Lot 1 Aparcaments i Transports, Estacions i Dipòsits

 

Núm. Expedient
2017MOB049AML01V003

Adjudicatari
CPM Construcciones Pintura y Mantenimiento, SAU

Import d'adjudicació
48.875,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
02.08.2018

Termini
1.00 Mesos


Lot 3 Grues - Estació - Zona Franca

 

Núm. Expedient
2015AJCC126CAL03M002

Adjudicatari
Servicios Industriales Reunidos, SA (SIRSA)

Import d'adjudicació
13.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
02.08.2018

Termini
3.00 Mesos


Acord marc per l'homologació de proveïdors per l'execució d'obres menors de conservació i paleteria (treballs de paleta) de petit format, a les instal·lacions de la divisió d'aparcaments, transports, Parc del Fòrum, Park Güell i Esplanada Anella Olímpica

 

Núm. Expedient
2015MOB148OBOL01V010

Adjudicatari
CPM Construcciones Pintura y Mantenimiento, SAU

Import d'adjudicació
49.950,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
02.08.2018

Termini
6.00 Setmanes


Acord Marc per l'homologació de proveïdors per prestar serveis d'assistència tècnica i suport per projectes de tecnologies de la informació i comunicacions per als negocis de Barcelona de Serveis Municipals, SA

 

Núm. Expedient
2017SIST022AML01V001

Adjudicatari
Sentísros, SLP

Import d'adjudicació
75.357,36 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
30.07.2018

Termini
18.00 Mesos


ACORD MARC per regular les condicions de col·laboració, requeriments tècnics, professionals i de procediment mitjançant els quals els col·laboradors homologats podran comercialitzar productes d´estacionament als Aparcaments BSM.

 

Núm. Expedient
2018AP085AML01

Adjudicatari
el parking internet slu, parclik sl, parkimeter techologies, parkapp sl

Import d'adjudicació
200.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
30.07.2018

Termini
2.00 Anys


Contracte relatiu a l’adquisició del dret d’ús, actualització i servei de manteniment i suport tècnic de llicències Cítrix Netscaler VPX 200 Mbps Enterprise Edition de la plataforma Netscaler per a Barcelona de Serveis Municipals, S.A.

 

Núm. Expedient
2018SIST064CAL01

Adjudicatari
Logicalis Spain SLU

Import d'adjudicació
75.568,25 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
27.07.2018

Termini
3.00 Anys


Reparació d'emergencia dels nervis de la Sala Hipòstila del Park Güell

 

Núm. Expedient
2018CONS092OBOL01

Adjudicatari
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S. L.

Import d'adjudicació
10.300,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
27.07.2018

Termini
3.00 Mesos


Acord Marc relatiu a la realització de diferents tasques de treball de camp per a Barcelona de Serveis Municipals SA

Acord

 

Núm. Expedient
2018IDI013AML02

Adjudicatari
TRINIJOVE, PARE MANEL, SERVITELCO, CAN CET

Import d'adjudicació
275.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
25.07.2018

Termini
36.00 Mesos


Acord Marc relatiu a la realització de diferents tasques de treball de camp per a Barcelona de Serveis Municipals SA

 

Núm. Expedient
2018IDI013AML03

Adjudicatari
HIGH REMARK, OPINOMETRE, PSYMA, AIMS, SERVITELCO

Import d'adjudicació
143.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
25.07.2018

Termini
36.00 Mesos


Acord marc per l'homologació de proveïdors per l'execució d'obres menors de conservació i paleteria (treballs de paleta) de petit format, a les instal·lacions de la divisió d'aparcaments, transports, Parc del Fòrum, Park Güell i Esplanada Anella Olímpica

 

Núm. Expedient
2015MOB148OBOL01V008

Adjudicatari
CPM Construcciones Pintura y Mantenimiento, SAU

Import d'adjudicació
84.837,88 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
24.07.2018

Termini
9.00 Setmanes


 
Pujar