Política Integral

B:SM considera com principis bàsics de la seva gestió, la realització de les activitats amb un elevat nivell de qualitat i servei per garantir l’obtenció d’uns resultats d’acord amb uns requisits esperats pels clients, de respecte al medi ambient i que garanteixen la seguretat de la nostra plantilla.

Treballar d’acord amb un sistema que promogui la millora contínua forma part de l’essència de B:SM. La Direcció General de B:SM està compromesa amb el desenvolupament i implementació dels sistemes de gestió. L’any 2001 es va implantar el primer Sistema de Gestió de la Qualitat, a través de la norma internacional ISO 9.001 i en el 2006 es va integrar amb medi ambient, segons el reglament europeu EMAS, que posteriorment vam adaptar a ISO 14.001

La política integral de B:SM constitueix el document de referència del sistema de gestió, segons les normes de referència ISO9001, ISO14001, SGE21.

 
Pujar