Política de Qualitat d'Estacionament Regulat

Les Àrees d'Estacionament Regulat, autoritzades per l'Ajuntament de Barcelona, donen servei a la mobilitat de la ciutat, ordenant un bé escàs com és l'estacionament a la calçada. Aquestes Àrees són gestionades directament per B:SM mitjançant un equip humà especialment format i dotat d’eines amb tecnologia d'avantguarda amb un esperit de millora contínua i sempre respectant els requeriments legals vigents establerts. És per això que s’ha establert la Política de Qualitat amb un seguit de compromisos concrets amb els clients: 

Mobilitat

El nostre compromís és contribuir a la Política de Mobilitat de la ciutat, millorant la fluïdesa del trànsit:

 • Ordenant i regulant l'estacionament de superfície d'acord amb la normativa vigent.
 • Facilitant la rotació de vehicles a les places d'estacionament regulat.
 • Reduint els estacionaments il·legals que dificulten el trànsit tant de vianants com de vehicles.

Equipaments

 • La senyalització serà l'adequada a fi d'identificar fàcilment els límits de les zones d'estacionament regulat.
 • Tant la senyalització com els parquímetres es mantindran en un estat idoni de neteja i funcionament.
 • B:SM es compromet a disposar i mantenir tota la infraestructura necessària per la gestió de les Àrees d'Estacionament Regulat, adquirint un especial compromís amb el Medi Ambient aplicant criteris de sostenibilitat:
  - Eficiència i estalvi en el consum dels recursos i energia
  - Minimització i reciclatge de residus
  - Implantació  de l'energia solar en els parquímetres

Atenció personalitzada 

 • El personal està  al servei del ciutadans i usuaris i els facilita tota la informació que necessiten.
 • El personal està degudament uniformat i identificat, i és nomenat per l'Ajuntament de Barcelona.
 • Atenció presencial: tots els residents disposen d'un servei d'atenció personalitzada a l'oficina de B:SM. Així mateix, tindran a la seva disposició les Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC) de tots els districtes de Barcelona.
 • Atenció telefònica: tots els usuaris disposen del telèfon d’informació 010, el telèfon de Civisme 900 226 226 de l’Ajuntament de Barcelona on atendran els seus dubtes i recolliran els seus suggeriments i reclamacions. Els usuaris també disposen del telèfon  d’atenció d’incidències al parquímetre 901 503 050. 
 • Atenció Web: tots els usuaris tenen al seu abast la web www.areaverda.cat on tindran disponible tota la informació actualitzada d’Àrea Verda i els residents podran realitzar tràmits online per la seva comoditat.

Col·laboració 

Tots estem convidats, amb la nostra actitud cívica i responsable, a col·laborar en el bon ús dels equipaments i a participar en la millora contínua dels nostres serveis per incrementar la qualitat de vida a la nostra ciutat.

Suggeriments i reclamacions: ajudan's a millorar 

B:SM es compromet a respondre els suggeriments i reclamacions en un termini de 15 dies hàbils des de la seva recepció.
L’usuari d’Àrea Verda disposa de diferents canals per formular els seus suggeriments i reclamacions:

B:SM
C/ Calàbria, 66
08015 Barcelona
www.bsmsa.cat
atclientbsm[at]bsmsa[dot]cat
Tel. 93 887 50 32

La Política de Qualitat de l’Estacionament Regulat és una mostra més del compromís de Barcelona de Serveis Municipals, S.A. amb la qualitat i la millora contínua. Per aconseguir-ho, treballem per superar-nos cada dia en l’atenció als nostres clients, la satisfacció dels quals és el millor indicador de qualitat dels serveis que oferim.

Ignasi Armengol i Villà
Director General
Barcelona de Serveis Municipals, S.A.

Estacionament regulat Política de Qualitat
Pots descarregar el document en pdf
 
Pujar