Política de Qualitat i Medi Ambient
B:SM Anella Olímpica

La Divisió de Anella Olímpica de B:SM, gestora dels espais i equipaments de lleure emblemàtics de l'Anella Olímpica, on s’ofereix una variada i àmplia oferta d’oci, ha adoptat un sistema integrat de gestió amb l’objectiu d’oferir uns serveis amb la màxima qualitat i respecte al medi ambient a les instal·lacions que disposa Palau Sant Jordi, Estadi Olímpic Lluis Companys i esplanada de l'Anella Olímpica.

B:SM Anella Olímpica vol oferir

... als ciutadans, una oferta d’oci, cultural, lúdic i didàctic, en unes instal·lacions en perfecte estat d’ús, per tal que gaudeixin d’una experiència altament satisfactòria, el que ha de generar indefectiblement el desig de repetir-la.

... als organitzadors i promotors d'esdeveniments, unes instal·lacions liderades per un equip gestor amb vocació de servei, orientades a oferir els millors espais per al desenvolupament dels seus esdeveniments amb seguretat i èxit

... una protecció adequada a l'entorn per tal que, tant la contínua celebració de grans esdeveniments com l’ús habitual de les instal·lacions, es facin d’una manera respectuosa amb el medi ambient, tot aplicant les mesures de sostenibilitat més adients en cada cas.

Per tal d’aconseguir aquests objectius, B:SM Anella Olímpica es compromet a:

 • Orientar el sistema integrat de qualitat i medi ambient a la millora contínua, tot fixant objectius anuals en el marc de les disciplines citades.
 • Complir la legislació vigent i els compromisos que l’empresa assumeixi.
 • Gestionar l’activitat de B:SM a la Anella Olímpica amb criteris d’eficiència i sostenibilitat:
  - Fer un ús racional dels recursos (aigua, energia i combustibles) tot buscant-ne l’eficiència.
  - Donar una gestió eficient i adequada dels residus, i buscar opcions que en reportin la mínima generació possible.
 • Minimitzar l’impacte ambiental associat als actes multitudinaris que es realitzen en els diferents recintes, aplicant mesures de prevenció de la contaminació.
 • Implicar a tots els col·laboradors de l’empresa, propis i externs, perquè segueixin les normes ambientals i de qualitat establertes per B:SM Anella Olímpica.
 • Afavorir la comunicació interna i externa, fent que aquesta política formi part de la cultura de l’empresa a tots els nivells i s’integri en la gestió diària de les instal·lacions i serveis de B:SM Anella Olímpica. 

Per aconseguir-ho, disposem de:

 • Serveis d’assistència integral per a l’organització d’esdeveniments realitzats pels diferents Promotors.
 • Protocols d’actuació concrets i polítiques de prevenció i seguretat per minimitzar la gestió de riscos.
 • Un equip professional amb clara vocació enfocada al client, amb múltiples canals de comunicació amb els Agents implicats en la gestió, amb l’objectiu de millora continua de qualsevol procés de gestió. 

Col·labora amb nosaltres: ajuda’ns a millorar

Tots estem convidats, amb la nostra actitud cívica i responsable, a col·laborar en el bon ús de les instal·lacions i espais i alhora participar en la millora contínua dels serveis que oferim, que contribueixen a la millora de la qualitat de vida a Barcelona.

Disposem de Fulls de Reclamació a requeriment dels clients a les nostres instal·lacions. Totes les reclamacions seran contestades per escrit abans de 15 dies hàbils des de la seva recepció.

Les seves aportacions ens ajuden a millorar. Li agrairem que faci servir els fulls de suggeriments o contacti amb nosaltres a través de les adreces electròniques palausantjordi[at]bsmsa[dot]cat i estadiolimpic[at]bsmsa[dot]cat, del telèfon 93 426 20 89 o a través de l'aplicació IRIS de l'Ajuntament de Barcelona.

06 de Març de 2014

Ignasi Armengol i Villà
Director General
Barcelona de Serveis Municipals, S.A.

Política de Qualitat i Medi Ambient B:SM Anella Olímpica
Pots descarregar el document en pdf
 
Pujar