Política de Qualitat i Medi Ambient
B:SM Divisió Fòrum

La Divisió Fòrum de B:SM gestiona i coordina el Parc del Fòrum, sent un espai emblemàtic de la ciutat de Barcelona on s’ofereix una variada i àmplia oferta de lleure i oci a la ciutat. Amb la finalitat principal d’oferir una àmplia oferta d’esdeveniments amb la màxima qualitat i respecte al medi ambient i que siguin més accessible als ciutadans i visitants de Barcelona. 

La Divisió Fòrum de B:SM vol oferir

... als ciutadans i visitants, una oferta d’oci, cultural, lúdic i didàctic, en uns espais en perfecte estat d’ús, per tal de gaudir d’una experiència altament satisfactòria, generant  el desig de repetir-la.

... als organitzadors i promotors d'esdeveniments, unes instal·lacions amb un equip humà gestor que els hi ofereix uns serveis que facilitin el desenvolupament de la seva activitat per tal de celebrar l’esdeveniment amb èxit.

... una protecció adequada a l'entorn per tal que, tant la contínua celebració de grans esdeveniments com l’ús habitual dels espais, es facin d’una manera respectuosa amb el medi ambient, reduint l’impacte ambiental tot aplicant les mesures de sostenibilitat més adients en cada cas.

Per tal d’aconseguir aquests objectius, la Divisió Fòrum es compromet a:

  • Revisar de forma continuada la Política de Qualitat i Medi Ambient amb la finalitat d’una millora contínua.
  • Orientar el sistema integrat de qualitat i medi ambient a la millora contínua, tot fixant objectius anuals i seguiment periòdic.
  • Vetllar pel compliment periòdic de la legislació vigent i altres compromisos que l’empresa assumeixi voluntàriament, com l’adhesió i participació activa a l’agenda 21 de Barcelona.
  • Gestionar l’activitat de la Divisió Fòrum amb criteris d’eficiència i sostenibilitat: Fer un ús racional dels recursos tot buscant-ne l’eficiència; Donar una gestió eficient i adequada dels residus, i buscar opcions que en reportin la mínima generació possible; Minimitzar l’impacte ambiental associat als actes multitudinaris, aplicant mesures de prevenció de la contaminació.
  • Implicar a tots els col·laboradors de l’empresa, propis i externs, perquè segueixin les normes ambientals i de qualitat establertes per la Divisió Fòrum i tinguin un comportament sostenible.
  • Afavorir la comunicació interna i externa, fent que aquesta política formi part de la cultura de l’empresa a tots els nivells, i s’integri en la gestió diària dels equipaments i espais  de la Divisió.

Per aconseguir-ho, disposem de:

  • Un equip professional amb clara vocació enfocada al client.
  • Serveis d’assistència tècnica integral i de control sistemàtic dels esdeveniments.
  • Una organització específica per a la gestió de riscos, amb plans concrets sobre prevenció, seguretat i organització de grans concentracions de persones.
  • Mitjans de comunicacions, com la web de BSM, on es pot trobar: l’agenda de les nostres activitats, els espais que oferim els clients per la celebració de possibles esdeveniments i la nostra Política de Qualitat i Medi Ambient.

Amb tu farem un Fòrum més proper i actiu: ajuda’ns a millorar

Us convidem, amb la vostra actitud cívica i responsable en  col·laborar en el bon ús dels espais i alhora participar en la millora contínua dels nostres serveis per millorar la qualitat de vida a Barcelona, així com a participar als esdeveniments oberts que s’organitzen al Parc del Fòrum.

Disposem de Fulls de Reclamació a requeriment dels clients a les nostres instal·lacions. Totes les reclamacions seran contestades per escrit abans de 15 dies hàbils des de la seva recepció.

Si té qualsevol suggeriment li agrairem que faci servir o es posi en contacte amb nosaltres a través del nostre web www.parcdelforum.cat, a través de l'aplicació IRIS de l'Ajuntament de Barcelona o al telèfon 933 560 612 (Parc del Fòrum).

La teva opinió és de gran ajuda per continuar millorant.

Barcelona, novembre de 2015

Ignasi Armengol i Villà
Director General
Barcelona de Serveis Municipals, S.A.

Política de Qualitat i Medi Ambient B:SM Divisió Fòrum
Pots descarregar el document en pdf
 
Pujar