Missatge del director

  • A B:SM entenem la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) com un compromís de tota l’empresa i que ha d’estar present en la nostra activitat diària. Integrem en les polítiques de gestió i el funcionament quotidià criteris d’ètica social que ens han de fer créixer com a empresa socialment responsable.

    Així, la RSC és present en la tasca diària de B:SM, ja que incorpora criteris responsables en tots els àmbits per fomentar el desenvolupament sostenible de la nostra empresa pública, i que alhora contribueixen a construir una societat millor seguint les directrius que estableix en aquest sentit l'Ajuntament de Barcelona.

    La responsabilitat social, a B:SM, és un repte compartit per tots els que en formen part.

  • Ignasi Armengol. Director general B:SM
    Ignasi Armengol
    Director general B:SM
 
Pujar